Sökning: "Byggprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade ordet Byggprojekt.

 1. 1. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Arbetsberedning i produktion : En studie att undersöka arbetsberedning i produktion för Serneke Sverige AB

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofie Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsberedning i produktion;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschen är en komplex bransch med många aktörer som är involverade i samma projekt. Dagens byggande ställer krav på hög kunskapsnivå, en effektiv produktion och en säker arbetsmiljö för medarbetarna. Genom noggrann planering har studier påvisat att detta resultat kan uppnås. LÄS MER

 3. 3. Total cost analysis of different delivery methods of plasterboards

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Jansson; Evelina Villgren; [2021]
  Nyckelord :Totalkostnadsanalys; Bygglogistik; Gipsskivor; JIT leverans; Stomskede; Transport;

  Sammanfattning : Totalkostnaden för inköp och leverans av material kan reduceras genom att analysera fler kostnadsposter än endast inköpspriset för materialet. Ett sätt att åstadkomma detta är att tillämpa en totalkostnadsanalys för materialet från inköp till dess att det används i produktionen på byggarbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Earned value management : En fallstudie om applicering och implementering av earned value management i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Alma Gustafsson; Johannes Hillström; [2021]
  Nyckelord :earned value management; project management; construction industry; implementation; change management; project; earned value management; projektstyrning; byggindustrin; implementering; förändringsarbete; projekt;

  Sammanfattning : Abstract Purpose – The purpose of this study is to increase the knowledge about how Earned Value Management can be used and be implemented for project management in the construction industry. In order to achieve the study’s purpose, two research questions has been formulated: [1] How can Earned Value Management be used for management of construction projects? [2] What is required to implement Earned Value Management in the construction industry? Method – The questions were answered with the help a case study where qualitative data was collected through interviews and a document study. LÄS MER

 5. 5. An analysis of construction logistics setups for Berga Äng

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Lucas Andersson; Alexander Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :Bygglogistik; Transportflöde; Check-point; Terminal; Byggtransport;

  Sammanfattning : Byggindustrin är en komplex bransch där varje byggprojekt är unikt, vilket medför svårigheter i att finna logistiklösningar som är anpassade till byggarbetsplatsen. Beroende på omgivning och plats där bygget skall utföras, storlek på bygget, vilka material som ska användas under byggets olika skeden för konstruktion och hur flödet påverkas av transporter till byggarbetsplatsen. LÄS MER