Sökning: "Byggprojektkommunikation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Byggprojektkommunikation.

  1. 1. Jämförelse av kommunikationskanaler i byggprojekt - ur ett Lean- och relationsperspektiv

    Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

    Författare :Johan Hallgren; [2020]
    Nyckelord :Kommunikationskanal; Kommunikation; Projektkommunikation; Byggprojekt; Byggprojektkommunikation; Lean kommunikation; Lean production; Relationer.; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Enligt en undersökning gjord av industrifakta kan effektivare kommunikation leda till besparingar på över 30 miljarder årligen i byggbranschen. Ett sätt att effektivisera kommunikationen är att välja rätt kommunikationskanal vid rätt tillfälle. LÄS MER