Sökning: "Byggtrygg"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Byggtrygg.

  1. 1. Byggvaruhuskedjors kravställningar på sina leverantörer En studie av bygghandeln i Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Ekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Fransson; [2004]
    Nyckelord :Business and economics; marknadskanaler; strategisk utveckling; värdekedjor; industriell försäljning; vertikal integration; industriella nätverk; interaktion; bindningar; industriella inköpsprocesser; återförsäljarkedjor; träindustrin; bygghandeln; byggvaruhuskedjor; byggmaterial; gör det själv marknaden; GDS-marknaden; dynamisk industriell miljö; strukturella förändringar; leverantörsrelationer; byggsystem; affärsutveckling; trävaror; systemförsäljning; systemintegratör; Bauhaus; Beijer Byggmaterial; Byggtrygg; Coop; Hornbach; Interpares; K-Rauta; Optimera; market channels; marketing channels; strategic development; mega-retailers; category-killers; value chains; industrial networks; interaction; purchase processes; retailers; forest industry; supplier relations; building systems; business development; supplier development; do it yourself; DIY-retailers; building material; building merchant; wood products; system integrator; system sales.; Ekonomi;

    Sammanfattning : Denna studie utreder vilka funktioner och roller som byggvaruhuskedjor efterfrågar att deras leverantörer från träindustrin bör ha i marknadskanalen. Vidare förklaras hur dessa leverantörer bör agera för att möta dessa krav och förväntningar. LÄS MER