Sökning: "Byggverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Byggverksamhet.

 1. 1. Arbetsmiljö som medel för minskadesjukskrivningar och ökad lönsamhetinom byggverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maria Soltani Strömberg; Siri Englund; [2021]
  Nyckelord :Work environment; construction; sick leave; profitability; costs; work accidents; causes of work accidents; fall accidents; lost control of hand tools; body movement with physical overload; accident statistics.; Arbetsmiljö; byggverksamhet; sjukskrivning; lönsamhet; kostnader; arbetsolyckor; orsaker till arbetsolyckor; arbetsmiljölagen; fallolyckor; förl;

  Sammanfattning : Byggindustrin är idag en av våra mest olycksdrabbade branscher i Sverige sett tillantalet sysselsatta inom branschen. Olycksfrekvensen ligger idag kring 11/1000sysselsatta och år. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetskultur i byggbranschen - Underentreprenörens utmaningar med att efterleva säkerhetskulturen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Peter Bakai; Carolina Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetskultur; Arbetsmiljö; Underentreprenörer; Dödsolyckor; Safety culture; Byggverksamhet;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade och varje år skadas och omkommer människor i en omfattning som fortfarande är hög i jämförelse med många andra branscher. I den statistik som tillhandahålls av Arbetsmiljöverket definierar man inte om den skadade eller förolyckade individen är anställd av huvudentreprenör eller underentreprenör. LÄS MER

 3. 3. "Man har inte säkerhet i tankarna när man gör det, utan man gör det för att det ska göras". : Byggnadsarbetares upplevelser av säkerhet på arbetsplatsen kopplat till risken för olyckor och dödsolyckor

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Anna Lundquist; [2020]
  Nyckelord :construction worker; experience; risk; accidents; death; byggnadsarbetare; upplevelse; risk; olyckor; död;

  Sammanfattning : Title: “You don’t do it to be safe, you do it to get it done” – Construction workers’ experiences of safety in the workplace linked to the risk of accidents resulting in injury or death Author: Anna Lundquist Program: Occupational Health Sciences 60 credits. Master thesis in Occupational Health Sciences 15 credits. LÄS MER

 4. 4. Ett attraktivt och offentligt passivhus - gestaltning av kulturhus i Örnsköldsvik centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erica Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Passivhus; Attraktivitet; Hållbart byggande; Kulturhus; Offentlig byggnad;

  Sammanfattning : The municipality of Örnsköldsvik has for a long time planned to establish a culture house in the centrum area. An investigation was started during the spring 2017 to develop local programs and analysis of needs with the keywords; attractive, width and tip, the building should also breathe sustainable construction. LÄS MER

 5. 5. Beaconlogin - an Efficient Way to Register Presence on Construction Sites

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Max Dagerbratt; Emma Lindmark; Christian Ormos; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As of January the first, 2016, all companies working in the Swedish construction industry must follow a new law. The law makes it mandatory for anyone carrying out construction activities to have electronic staff registers on their sites. LÄS MER