Sökning: "Byråbyte"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Byråbyte.

 1. 1. Varför byter revisorer byrå och hur upplever de den processen? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Bengtsson; Olivia Ingmarsdotter; [2017]
  Nyckelord :Auditor; Turnover; Auditing Firm Switch; Organizational Commitment; Organizational Culture; Big 4; Non-Big 4; Revisor; Personalomsättning; Byråbyte; Organisatoriskt Engagemang; Organisationskultur; Big 4; Non-Big 4;

  Sammanfattning : Under flera år har revisionsbranschen visat en hög personalomsättning, vilket innebär förluster på grund av rekryteringskostnader och den tillfälliga minskningen i omsättning. Tidigare har forskare studerat varför revisorer lämnat organisationen, oberoende huruvida revisorerna lämnat organisationen för en annan byrå, en annan bransch eller helt lämnat arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Publika bolags attityd till revisionsbyråbyte : En attitydundersökning med anledning av EU:s krav på obligatorisk byrårotation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Måns Axelsson; Oscar Landsjö; [2015]
  Nyckelord :Audit firm change; Mandatory audit firm rotation; Listed companies; Attitude survey; Audit firm; Revisionsbyråbyte; Obligatorisk byrårotation; Publika bolag; Attitydundersökning; Revisionsbyrå;

  Sammanfattning : IntroduktionEU:s nya krav på obligatorisk byrårotation för bolag av allmäntintresse kommer medföra fler revisionsbyråbyten. Detfinns därmed ett behov av att kartlägga vilka faktorer bolagfinner relevanta vid byte av revisionsbyrå. LÄS MER