Sökning: "Byråer"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet Byråer.

 1. 1. Fundamental Rights Outside of the EU – Implications of Frontex Multi-actor Operations Beyond the External Borders

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Yashar Modaber; [2019]
  Nyckelord :EU law; Frontex; EBCG; Border management; Fundamental rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Border and Coast Guard (EBCG), consisting of the EU agency of Frontex and the Union member states, has the mandate to perform missions relating to border management beyond the territory of said states. Its staff may act in the territory of third countries and on the high seas, which raises the question of what the implications are in respect to the obligations which the EU fundamental rights regime imposes on the public entities during their operations. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Appelqvist; Rebecca Andrén; Emma Skäremo; [2019]
  Nyckelord :Varumärkesplattform; Varumärkesstrategi; Varumärke; Byråer; Plattform; Brand Platform; Brand Strategy; Brand; Agencies; Platform; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg? Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Rebecca Andrén, Lisa Appelqvist och Emma Skäremo Handledare: Johan Anselmsson Fem nyckelord: Varumärkesplattform, Varumärkesstrategi, Varumärke, Byråer, Plattform Syfte: Studiens syfte är att explorativt och beskrivande undersöka hur konsulter arbetar med varumärkesplattformar samt att skapa förståelse kring processen bakom hur en varumärkesplattform växer fram. För att uppnå syftet måste inledningsvis varumärkesplattformens beståndsdelar och struktur undersökas. LÄS MER

 3. 3. Revisionsbyråers strategiska val : en kvalitativ studie om revisionsbyråers strategival och de faktorer som påverkar dessa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Youssef El-madhoun; Johan Larsson; [2019]
  Nyckelord :Strategival; specialisering; diversifiering; påverkansfaktorer; makromiljö; branschmiljö; resurser; intressenter;

  Sammanfattning : Genom åren har revisionsbyråer i Sverige tillämpat samma strategi, en strategi som fokuserat på att erbjuda ett diversifierat tjänsteutbud. Detta har inneburit att revisionsbranschens aktörer blivit väldigt lika gällande struktur och affärsområden. LÄS MER

 4. 4. Det spelar roll - Hur etnisk tillhörighet påverkar arbetslivet förkommunikatörer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kosovare Buzuku; Sibel Kara; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; Occupational Justice; etnicitet; integritet; kommunikation;

  Sammanfattning : Kommunikationsbranschen anses medföra marknads- eller organisatoriska fördelar till andra organisationer, genom att forma och framföra budskap till målgrupper (Evetts, 2006:521-522).Trots branschens rykte gör orättvisor sig tydliga för personer med en annan etniskt bakgrund än svensk i form av orättvisor i sysselsättningsmöjligheter, anställningsvillkor och lönesättningar (De Los Reyes, 2008:03). LÄS MER

 5. 5. Revisorers syn på EU:s revisionspaket : En studie om regelverk och prissättning av revisionstjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oskar Ek; Fredrik Ek; [2019]
  Nyckelord :Audit effort; Audit prices; EU audit reform; Competitive market pricing; Price negotiation; Resursåtgång; Revisionspriser; EU:s revisionspaket; Konkurrensmässig prissättning; Prisförhandling;

  Sammanfattning : Purpose - Previous studies suggest that regulatory changes result in an increased audit effort. Given a competitive market setting and audit price negotiation between the auditor and the auditee, it is unclear if an increased audit effort results in higher audit prices. LÄS MER