Sökning: "Byråer"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet Byråer.

 1. 1. Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Appelqvist; Rebecca Andrén; Emma Skäremo; [2019]
  Nyckelord :Varumärkesplattform; Varumärkesstrategi; Varumärke; Byråer; Plattform; Brand Platform; Brand Strategy; Brand; Agencies; Platform; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg? Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Rebecca Andrén, Lisa Appelqvist och Emma Skäremo Handledare: Johan Anselmsson Fem nyckelord: Varumärkesplattform, Varumärkesstrategi, Varumärke, Byråer, Plattform Syfte: Studiens syfte är att explorativt och beskrivande undersöka hur konsulter arbetar med varumärkesplattformar samt att skapa förståelse kring processen bakom hur en varumärkesplattform växer fram. För att uppnå syftet måste inledningsvis varumärkesplattformens beståndsdelar och struktur undersökas. LÄS MER

 2. 2. Det spelar roll - Hur etnisk tillhörighet påverkar arbetslivet förkommunikatörer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kosovare Buzuku; Sibel Kara; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; Occupational Justice; etnicitet; integritet; kommunikation;

  Sammanfattning : Kommunikationsbranschen anses medföra marknads- eller organisatoriska fördelar till andra organisationer, genom att forma och framföra budskap till målgrupper (Evetts, 2006:521-522).Trots branschens rykte gör orättvisor sig tydliga för personer med en annan etniskt bakgrund än svensk i form av orättvisor i sysselsättningsmöjligheter, anställningsvillkor och lönesättningar (De Los Reyes, 2008:03). LÄS MER

 3. 3. Revisorers syn på EU:s revisionspaket : En studie om regelverk och prissättning av revisionstjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oskar Ek; Fredrik Ek; [2019]
  Nyckelord :Audit effort; Audit prices; EU audit reform; Competitive market pricing; Price negotiation; Resursåtgång; Revisionspriser; EU:s revisionspaket; Konkurrensmässig prissättning; Prisförhandling;

  Sammanfattning : Purpose - Previous studies suggest that regulatory changes result in an increased audit effort. Given a competitive market setting and audit price negotiation between the auditor and the auditee, it is unclear if an increased audit effort results in higher audit prices. LÄS MER

 4. 4. The ecological footprint of swedish sugar consumption

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Karin Holmstrand; [2019]
  Nyckelord :land use; sustainability; sugar;

  Sammanfattning : Climate change, loss of biodiversity and an ongoing population growth are challenging the global food production. Land is a scarce resource that is demanded for many purposes, reason why it is relevant to question how the arable land is used in the food production. LÄS MER

 5. 5. Revisorns roll i mindre bolag : Ägarrollens betydelse

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Evelina Golander; Frida Axelsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Revisorns roll i mindre bolag - Ägarrollens betydelse Bakgrund: Revisionsbranschen står inför många förändringar. Nya lagändringar har fått revisionsbyråer att se över sina tjänster, potentiellt i syfte att stärka sitt oberoende. LÄS MER