Sökning: "Bystanders"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Bystanders.

 1. 1. Contextualizing Atrocity : The Ottoman Greeks' Suffering through the Athenian Newspapers Estia and Empros, May 1919-December 1922

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Foteini Mania; [2020]
  Nyckelord :Ottoman Greek Communities; Perpetrators; Victims; Bystanders; Greek Elite; Megali Idea; Venizelos; Young Turks; Mustafa Kemal Pasha; Estia; Empros;

  Sammanfattning : The present thesis offers an innovative perspective analysing the perception of Turkish atrocities against the Ottoman Greek communities during the temporal period May 1919-December 1922 through the Athenian newspapers Estia and Empros, which were committed to the ubiquitous Greek irredentist vision of the Megali Idea. Delving into theories which emphasize on the political nature of nationalism, on national mobilisation and on the exploitation of mass communication by the elite, this thesis attempts to elaborate on the inclusion of the Ottoman Greeks into an expanded Greek nation-state, based on the principle of self-determination. LÄS MER

 2. 2. De utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Afutu Ramadan; [2019]
  Nyckelord :mobbing experiencesDe utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivet Afutu Ramadan Mobbning eller kränkande särbehandling är en företeelse som reflekterar hur den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser uppfattas av medarbetarna. Den psykosociala arbetsmiljön kan generera trivsel och gemenskap eller konflikter och utanförskap. Syfte med studien var att undersöka mobbning på olika arbetsplatser i Sverige; med fokus på stöd; hjälp och eventuella motverkande insatser; samt uppfattning om hur mobbning påverkar hälsan och välbefinnandet. Nio respondenter med olika yrken och från olika delar av Sverige intervjuades. Studiens resultat visade brister i stöd till de utsatta vilket berodde mest på passivt ledarskap; svag gruppdynamik; hög arbetsbelastning och orättvis arbetsfördelning samt brister i förebyggande insatser. Resultaten visade också att de utsatta upplevde påverkan på deras psykiska och fysiska hälsa samt på deras tillvaro. Studien visar att mobbning och kränkande särbehandling existerar i det svenska arbetslivet oavsett individernas yrkeserfarenhet; social; kulturell eller etnisk bakgrund. Keywords: organization grounds; personal grounds; bystanders; mobbing experiences;

  Sammanfattning : De utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivetMobbning eller kränkande särbehandling är en företeelse som reflekterar hur den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser uppfattas av medarbetarna. Den psykosociala arbetsmiljön kan generera trivsel och gemenskap eller konflikter och utanförskap. LÄS MER

 3. 3. När livräddningsinsatsen blir ett faktum : Livräddarens erfarenhet före, under och efter hjärt- och lungräddningsingripandet 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erica Nord; Hanna Callenryd; [2019]
  Nyckelord :Bystanders; erfarenhet; hjärt- och lungräddning; hjärtstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: För personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp kan ett tidigt ingripande med hjärt- och lungräddning (HLR) ge ökad chans till överlevnad. Däremot har det identifierats brister i vårdens uppföljning då reaktionerna i samband med HLR varit många vilket påverkat bystanderns upplevelse. LÄS MER

 4. 4. Making and Unmaking a Hero : Aung San Suu Kyi in the News Media

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Astrid Juckenack; [2019]
  Nyckelord :Aung San Suu Kyi; Myanmar; Burma; Rakhine; Rohingya crisis; news media; news framing; gendered mediation; bystander; bystandership; perpetrator; victim; hero; gender; genocide; Southeast Asia;

  Sammanfattning : At the start of this thesis stood the supposition that news media frame issues and actors in ways which convey and underscore particular aspects thereof, and which lead media consumers to think about these issues and actors, and their potential implications and ramifications, in particular ways, including in cases of genocide and mass atrocity. Further, this happens through a gendered lens which ‘others’ women actors. LÄS MER

 5. 5. Inconspicuously foreign: Everyday identity work within the Faroese diaspora in Copenhagen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Brandur Nolsøe; [2018]
  Nyckelord :Presentation of self; symbolic interactionism; situational ethnicity; impression management; ethnic identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the identity work of members of the Faroese diaspora in Copenhagen from a sociological perspective. Building on a symbolic interactionist view of social interaction, I explore the strategies of presentation of self in a diasporic environment, in which members adapt their role performances according to ongoing changes to rules of interaction. LÄS MER