Sökning: "Bytyqi Marigona"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bytyqi Marigona.

 1. 1. Educators’ and Learners’ Perceptions of Digital Tools in English Second Language Learning : A study of accessibility and perceptions of digital tools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marigona Bytyqi; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; Second Language Learning; Attitude; Accessibility; Upper-secondary School;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the digital tools that are available for students and teachers to use in an English as a foreign language (EFL) classroom and their perceptions of the inclusion of digital tools. A questionnaire intended to provide the results has been distributed. The questionnaire consists of both open and closed questions. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorns känslor i samband med hantering av mobbning : En kvalitativ studie om skolkuratorns perspektiv och problematiken de upplever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Inas Hussaini; Bytyqi Marigona; [2018]
  Nyckelord :School-counsellors; emotional rules; bullying; emotional labor; measures; Socialpsykologi; skolkuratorer; mobbning;

  Sammanfattning : I dagens Sverige är mobbning ett samhällsproblem då allt fler barn och ungdomar utsätts för det i skolmiljön. Denna studie har sin utgångspunkt i skolkuratorns perspektiv på hanteringen av mobbning som fokuserar på deras tankar, känslor och tolkningar. LÄS MER