Sökning: "Byung-Chul Han"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Byung-Chul Han.

 1. 1. DET LILLA EXTRA - En kvalitativ undersökning av dejtingprogram i senmoderniteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Hassan; [2020-10-20]
  Nyckelord :Kärlek; dejting; dejtingprogram; senmodernitet; reality-TV; tematisk analys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa mediebilden av kärlek i svenska dejtingprogram. Teori: Anthony Giddens senmodernitet. Eva Illouz, Byung-Chul Han, Emma Engdahl och Zygmunt Baumans teorier kring samtida kärlek och dejting - oförmågan att se “den andre” och kärlekens kommersialisering. Metod: Kvalitativ, tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Århundradets Kärleksnarcissism : Plats, skrivandet och konsumtionen av den andre i Århundradets kärlekssaga och Århundradets kärlekskrig

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Guldbacke Lund; [2020]
  Nyckelord :Narcissism; Liberalism; place; writing; power; love relationship; subject; violence; atopic otherness; consuming; Tikkanen; Witt-Brattström; Narcissism; Liberalism; Århundradets kärlekssaga; Århundradets kärlekskrig; kärlek; den andre; atopi; Byung-Chul Han; konsumtion; blick; platslöshet; frigörelse; våld; subjektets inåtvända våld; kärleksrelation; makt; kön;

  Sammanfattning :   Den här uppsatsen undersöker hur kärleksrelationen skrivs fram i två poetiska verk; Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga och Ebba Witt-Brattströms Århundradets kärlekskrig.  Syftet med uppsatsen är att se till hur plats, blick och skrivandet samverkar i framskrivandet av kärleksrelationen. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av icke-medicinskt användande av ADHD-läkemedel i studiesyfte.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofia Henriks; Anna Sparf; [2019]
  Nyckelord :Metylfenidat; medicinsk optimering; studiesyfte; prestationssamhälle; meritokrati; studenter och stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Anna Sparf & Sofia Henriks Titel: Förekomsten av icke-medicinskt användande av ADHD-läkemedel i studiesyfte Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Christopher Mathieu Sociologiska Institutionen, vårterminen 2019 Följande studie är en kvantitativ undersökning med syfte att undersöka förekomsten, det eventuella användandet och attityder kring metylfenidat hos studenter vid Lunds universitet, våren 2019. Metylfenidat är en aktiv substans som finns i bland annat ADHD-läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Kärlek som frihet och fängelse: Föreställningar om kärlek i Geir Gulliksens Berättelse om ett äktenskap och Ebba Witt-Brattströms Århundradets kärlekskrig

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Ebba Witt-Brattström; Geir Gulliksen; Århundradets kärlekskrig; Berättelse om ett äktenskap; Zygmunt Bauman; Anthony Giddens; Ulrich Beck; Byung-Chul Han; frihet; genus; kärlek; kapitalism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER