Sökning: "C #"

Visar resultat 1 - 5 av 11410 uppsatser innehållade orden C #.

 1. 1. Mutual trust and the Rule of law - A study of the effect of the procedures under Article 7 TEU on the legal preconditions for the future application of the Framework Decision on the European arrest warrant

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Gunnerek; [2019-08-09]
  Nyckelord :Article 7 TEU; Framework Decision on the European arrest warrant; Rule of law; fundamental values; Article 2 TEU; mutual trust; mutual recognition;

  Sammanfattning : For the first time in the history of the European Union (EU), proceedings under Article 7(1) Treaty on the European Union (TEU) have been initiated, inviting the Council to determine the existence of a risk of violations of fundamental values enshrined in Article 2 TEU in Poland and Hungary. Even if such decisions would only have the function of a preventative measure with no sanctions, judgments from the Court of Justice indicate that national courts have shown doubts whether to execute requests for surrenders under the Framework Decision on the European arrest warrant (FD-EAW) to Member States criticised under Article 7(1) TEU. LÄS MER

 2. 2. Något om tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal - Ett svenskt perspektiv på EU-domstolens avgörande C-284/16 Achmea

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Andersson; [2019-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal möjliggör för individer och företag från en stat att inleda skiljeförfaranden mot en annan stat inför en oberoende skiljenämnd i händelse av att den andra staten vidtagit åtgärder som strider mot investeringsskyddsavtalen. Förekomsten av sådana tvistlösningsklausuler har länge kritiserats, särskilt då dessa ansetts strida mot principen om unionsrättens autonomi. LÄS MER

 3. 3. Green Bonds: A Study on Expected Returns and Liquidity Effects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl-Anton Bryngelsson; Anton Gavin; [2019-08-08]
  Nyckelord :Green bonds; Liquidity; Bid-Ask Spread; Fixed income; Expected return; Asset pricing; Bond pricing;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. Paris and the voluntary reduction of emissions - A study on Grandfathering and the Environmental Kuznets Curve

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Isak Boukachabia; Stina Magnusson; [2019-07-11]
  Nyckelord :NDCs; Paris Agreement; Grandfathering; Environmental Kuznets Curve EKC ;

  Sammanfattning : After the global climate meeting in Paris 2015, which resulted in the Paris Agreement, a common goal was set to keep the global temperature from rising over 2 ºC and preferably under 1.5 ºC. LÄS MER

 5. 5. Uniformisering av elliptiska kurvor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Tomas Forssmark; Douglas Molin; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats formuleras och bevisas Uniformiseringssatsen för elliptiska kurvor över C. Detta resultat är av betydelse för klassicering av komplexa algebraiska kurvor samt studiet avdiofantiskaekvationer.Bevisetbyggerpåteorinförelliptiskafunktioner,särskiltWeierstrass ℘-funktion. LÄS MER