Sökning: "C - ekonomisk hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden C - ekonomisk hållbarhet.

 1. 1. Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet : en studie i kommunal planering för social hållbarhet samt av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therese Montelius; Johanna Rosander; [2018]
  Nyckelord :social hållbarhet; fysisk planering; områdesprogram; kommunal planering; segregation; integration; stadsplanering; strategier för social hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling fick sitt internationella genomslag i samband med Brundtlandrapportens publicering år 1987. Hållbarhetsbegreppet består av tre av varandra beroende dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Business model for Black Pellets production in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Yonathan Habte; David Hector; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Torrefaction is a technology for increasing the energy density of biomass by heating wood to 200-350 °C in a no-oxygen environment. The technology has been expected to enter the market for several years, but little has happened although studies have been carried out. LÄS MER

 3. 3. Ekologiskt som ekologiskt? : En kvantitativ studie av eco-label effekten utifrån de tre hållbarhetsaspekterna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Damberg Larsson; Anna Östlund; [2015]
  Nyckelord :eco- label efficacy; durability; ecological; social; economic; consumer; eko-label effekt; hållbarhet; ekologiska; sociala; ekonomiska; konsumenter;

  Sammanfattning : Titel: Ekologiskt som ekologiskt? – En kvantitativ studie av eko-label effekten ur de tre hållbarhetsaspekterna. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi: Examensarbete i företagsekonomi C 15hpFörfattare: Malin Damberg Larsson och Anna ÖstlundHandledare: Dr. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet inom livsmedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jesper Hatakka; Davor Mijatovic; [2013]
  Nyckelord :Hållbarhet; social; ekonomi; miljö; livsmedelsproducenter; certifieringar; migrantarbetare; uppfattning; utsläpp; spill och avfall.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to the historical developments within human society that concern various forms of production, especially food production, sustainability has become an important issue. This Bachelors Essay strives to illuminate the differences between what academic knowledge claims should be done about sustainability, and how small to medium food producers perceive their daily efforts in relation to the three aspects that make up the term sustainability. LÄS MER

 5. 5. Framtidens energieffektiva förskola : Gestaltning och formgivning av en naturförskola i passivhusteknik

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sofia Lööv; [2013]
  Nyckelord :passive house; preschool; patio; environment; nature; freedom; energy efficient; safety; stimulation; freedom with responsibility; social-; economic- and organic sustainaibility; passivhus; förskola; energieffektivitet; miljö; natur; trygghet; stimulans; nyfikenhet; lärande under lek; frihet under ansvar; social-; ekonomisk- och ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Daggkåpan är en förskola som projekterats i passivhusteknik. Förskolan är en naturförskola, vilket främst innebär att i stort sett all verksamhet bedrivs utomhus. Byggnaden är i två plan vilket gör att tomtarean kan utnyttjas till mer utomhusvistelse. Förutsättningar för att bedriva verksamheten inomhus finns även. LÄS MER