Sökning: "C -Uppsats lärarprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden C -Uppsats lärarprogrammet.

 1. 1. Manligt och kvinnligt i årskurs 8- Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i två läroböcker i engelska

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Netja Reinhamre; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: Manligt och kvinnligt i årskurs 8 - Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i tvåläroböcker i engelskaEnglish title: Masculinity and femininity in (Swedish) 8th grade - Quantitative contentanalysis of texts and images in two English textbooksFörfattare: Netja ReinhamreTermin och år: VT 2017Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapHandledare:Birgitta SvenssonExaminator: Florenda Gallos CronbergRapportnummer: VT17-2930-001-LAU690Nyckelord: Läromedel, engelska, jämställdhet, genusSammanfattningGenom en att räkna namn/pronomen, sysselsättningar, adjektiv och personer på bild har jag undersökttextböckerna Wings 8 och Good Stuff Gold C i syfte att ta reda på om de kan klassificeras som kvantitativtjämställda. Med kvantitativ jämställdhet menar jag att båda könen är representerade till minst 40 %. LÄS MER

 2. 2. "Matematikutbildning är viktigt!" – Men varför det? : En empirisk studie kring tre argument för matematikutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hannes Runheim; [2011]
  Nyckelord :Matematik; Matematiklärare; Matematikundervisning; Sjuksköterskeutbildning;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på c-nivå från lärarprogrammet vid Linköpings Universitet. Det undersöker hållbarheten hos tre argument för matematikutbildning vid en applikation på sjuksköterskeprogrammet, också det vid Linköpings Universitet. LÄS MER

 3. 3. Konflikthanteringskunskaper – spelar teoretisk utbildning någon roll vid praktisk konflikthantering i klassrummet? En studie om vilka faktorer som påverkar om lärare upplever sig förberedda vid konfliktsituationer i klassrummet.

  C-uppsats,

  Författare :Jonna Vinje; Sara Lundgren; [2010]
  Nyckelord :konflikthanteringskurser; konflikthantering; gymna;

  Sammanfattning : SammanfattningSkolan kan vara en konfliktfylld arbetsplats och vi som lärarstudenter upplever att vår utbildning innehåller förlite kurser inom konflikthantering, men är samtidigt inte säkra på att utbildning är den enda faktorn som påverkarhur läraren agerar i konfliktsituationer. Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida verksammagymnasielärare känner sig förberedda vid konfliktsituationer i klassrummet och om denna känsla beror påutbildning inom konflikthantering, eller om det finns andra bakomliggande faktorer. LÄS MER

 4. 4. VARFÖR BYTER INTE DU OM? : Elevers förklaringar till att de inte byter om och deras lärares syn på fenomenetExamensarbete lärarprogrammet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :André Mattson; Fredrik Rosqvist; [2010]
  Nyckelord :attityder; idrott och hälsa; maktperspektiv; motivation; omklädningsrum.;

  Sammanfattning : I vår studie har vi haft för avsikt att i första hand undersöka omklädningsrummets påverkan påelevers deltagande i idrottsundervisningen. I en nationell utvärdering gjord på begäran avSkolverket uppgav 56 % av föräldrarna att idrott och hälsa är ett av de fem viktigaste ämnenai skolan. LÄS MER

 5. 5. Den teoretiske medieläraren - vad händer efter examen? En studie om de utexaminerade medielärarna vid JMG, Göteborgs universitet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Sara Hansson; Merete Lassen; Evelina Lindahl; [2009-09-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel Den teoretiske medieläraren - Vad händer efter examen?En studie om de utexaminerade medielärarna vid JMG,Göteborgs universitetFörfattare Sara Hanson, Merete Lassen och Evelina LindahlKurs Examensarbete i Medie- och Kommunikationsvetenskap, Institutionenför Journalistik och Masskommunikation vid Göteborg universitetTermin Vårterminen 2009Handledare Annika BergströmSidantal 43 sidor exklusive bilagorSyfte Syftet med vår studie är att få kunskap om studenternas sysselsättning efter avslutad utbildning och hur de bedömer utbildningens relevans förarbetslivet.Metod Kvantitativa webbenkäterMaterial Webbenkäter med tjugotvå utexaminerade lärarstudenterHuvudresultat Resultatet i vår undersökning visar att flertalet av de utexaminerademedielärarstudenterna fått en lärartjänst i sitt andra undervisningsämne. LÄS MER