Sökning: "C -nyckeltal"

Visar resultat 1 - 5 av 14267 uppsatser innehållade orden C -nyckeltal.

 1. 1. Ett sandkorn innehåller kungariken – eller inte C.G. Jungs svarta böcker i ljuset av brottet med Freud

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Svante Liljeäng; [2024-02-14]
  Nyckelord :Jung; Freud; Psykoanalys; Analytisk psykologi; Black Books; Mytologi; Borderline; Brikolör; Det vilda tänkandet; Lévi-Strauss; Psychoanalysis; Black Books; Mythology; The savage mind; Bricoleur; Analytical psychology;

  Sammanfattning : Carl Gustav Jung started to write his Black books, in which he saw himself analyzing unconscious fantasies, during the same time that he leaved the psychoanalytical movement and broke off his personal relations with Sigmund Freud. This thesis sees the interpretation of these books through a wider contextualization. LÄS MER

 2. 2. Har ett intag av krillolja någon effekt på inflammation? En systematisk översiktsartikel om effekten av krillolja på inflammation hos vuxna personer utan signifikant inflammation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Palsdottir Stenberg; Emily Garrett; [2024-02-09]
  Nyckelord :Krillolja; krill; inflammation; CRP; C-reaktivt protein; Krill oil; C-reactive protein;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka det vetenskapliga underlaget för att ett tillskott av krillolja har en effekt på inflammation hos vuxna personer. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna Scopus och PubMed. LÄS MER

 3. 3. Closing loops, opening minds. The role of social capital for knowledge sharing relationships in circular value networks.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jacopo Angeloni; Isak Axelson; [2024]
  Nyckelord :Social capital; Knowledge sharing; Circular economy; Value networks; Glass recycling;

  Sammanfattning : In the wake of the threats of climate change and natural resource depletion, an increasing number of companies are aligning their strategies and operations with the concept of the circular economy. The circular economy transition can be enabled by companies adopting novel circular business models, embracing collaboration and knowledge sharing between partners in broad circular value networks. LÄS MER

 4. 4. Fossilfri plast i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Viktor Wahldén; [2024]
  Nyckelord :Plast; plastanvändning; kol; grönt kol; fossilfri; cirkularitet; kolkällor; avfallsektorn; skogsindustrin; energi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med bakgrund i den fossilfria omställningen var målet med detta arbete att undersöka hur stort behovet av kol till svensk plastanvändning 2050 är samt att jämföra kolbehovet med mängden tillgängligt fossilfritt kol. För att svara på detta utformades tre scenarier på plastanvändningen. LÄS MER

 5. 5. How Can I Make You Stay? A qualitative study examining which managerial factors are perceived to affect the nurse turnover rates in Region Stockholm

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Nike Halvardsson Flores; Mardin Moradi; [2024]
  Nyckelord :Nurse turnover; Nurse retention; Nurse manager; Managerial factors; Psychological safety;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges for nurse managers in Sweden is employee retention and counteracting staff turnover. High nurse turnover is associated with major patient safety risks, inefficiencies and increased costs. The reduction in turnover is, therefore, critical to offer better health care and would benefit many stakeholders. LÄS MER