Sökning: "C -uppsats sjuksköterskeprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden C -uppsats sjuksköterskeprogrammet.

 1. 1. "Matematikutbildning är viktigt!" – Men varför det? : En empirisk studie kring tre argument för matematikutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hannes Runheim; [2011]
  Nyckelord :Matematik; Matematiklärare; Matematikundervisning; Sjuksköterskeutbildning;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på c-nivå från lärarprogrammet vid Linköpings Universitet. Det undersöker hållbarheten hos tre argument för matematikutbildning vid en applikation på sjuksköterskeprogrammet, också det vid Linköpings Universitet. LÄS MER

 2. 2. PLISSIT som samtalsmetodik i samtal om sexualitet. En litteraturstudie

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Linda Bäckström; [2009-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexualiteten är en integrerad del av oss alla, men trots det är detta ett ämne som alltförofta negligeras i vården. WHO fastställde 1975 att problem med sexualiteten ärviktigare och mer genomträngande för individers hälsa än vad man tidigare tillstått. LÄS MER

 3. 3. Att vara mamma och sjuk i bröstcancer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Michaela Dellenmark Blom; [2009-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoängOmvårdnad – Eget arbete/OM2240/SPN10.... LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av stress vid IVF-behandling. Hur kan denna stress minskas?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Anna Kjellberg; [2009-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 poäng/ Omvårdnad - Eget arbete/OM2240/SPN10.... LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsstrategier i mötet med den självskadande människan

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Arvid Sjödin; [2009-02-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/Omvårdnad – Eget arbeteVT 2008.... LÄS MER