Sökning: "C HR"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden C HR.

 1. 1. Bortsorterad? : Två professioners syn på konsekvenserna av automatisk klassificering inom rekrytering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jenny Klingborg; [2019]
  Nyckelord :classification; HR; recruitment; robotic process automation; RPA; automation; ATS; CV; information infrastructure; klassificering; HR; rekrytering; robotprocessautomatisering; RPA; automatisering; ATS; CV; informationsinfrastruktur;

  Sammanfattning : To classify is human. Whether intentionally or not, we classify the world around us, though not all classification has the same level of impact. LÄS MER

 2. 2. Kan HR-avdelningen skapa legitimitet till företagets CSR-arbete internt? : En kvalitativ fallstudie om hur CSR-arbetet får genomslagskraft internt i privat vårdsektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Kan HR-avdelningen Skapa Legitimitet till Företagets CSR-arbete Internt? En Kvalitativ Fallstudie om CSR-arbetets Genomslagskraft Internt med Hjälp av HR-avdelningen i Privat Sektor.   Nivå: C-uppsats för kandidatexamen inom Företagsekonomi   Författare: Johanna Sundqvist   Handledare: Agneta Sundström & Kristina Mickelsson   Datum: Vårterminen 2019   Syfte: Att analysera om implementeringen av CSR-arbete i HR-funktionen hos vårdbolag leder till att det skapas legitimitet kring CSR-arbetet gentemot de anställda i organisationen. LÄS MER

 3. 3. Shear Strength between a Resin Cement and a Cobalt-Chromium Alloy and Yttria-Stabilized Zirconia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Philipé Melki; Ninib Masso; [2018]
  Nyckelord :Shear strength. Resin cement.;

  Sammanfattning : New trademarks appear on the dental market every year and it is difficult to determine whether they should be used in clinical praxis or not. Numerous studies have been carried out to investigate different types of materials, trying to declare which material is best suited for a certain type of restorations. LÄS MER

 4. 4. Shear Strength Between Adhesive Cement and Yttria-Stabilized-Zirconia and Cobalt-Chrome Alloy With and Without Retentive Holes - an in vitro study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Rihan Issa; Nuray Acar; [2017]
  Nyckelord :shear strength; dental alloys; resin-bonded; chromium alloys; resin cement; zirconium oxide.;

  Sammanfattning : ABSTRACT De-bonding is the most common failure of resin-bonded fixed partial dentures. The aim was to determine if the shear bond strength (SBS) differed between a dental adhesive and a Co-Cr alloy and an yttria-stabilized zirconia (Y-TZP). LÄS MER

 5. 5. Rekryteringsprocessens relevans för att reducera mansdominans: En kvalitativ studie om processer som påverkar könsfördelningen inom Corporate Finance.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sofia Hugosson; Rebecca Schwieler; [2017]
  Nyckelord :Gender; Organisation; Employer Branding; Recruitment; Corporate Finance;

  Sammanfattning : In the last decade, the value of diversity has been an important question for companies. The finance industry, and Corporate Finance in particular, are lacking women at all seniority levels. Several studies conclude that the primary issue is the difficulty to attract women to the industry. LÄS MER