Sökning: "C HR"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden C HR.

 1. 1. Labour market integration in an MNC- Crafting social sustainability from below

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Thynell; Olivia Öjeskär; [2021-06-29]
  Nyckelord :institutional entrepreneurship; social sustainability; multi-scalar; collective change;

  Sammanfattning : The growing demand of corporations to take social responsibility for their businesses has contributed to a spectrum of corporate social responsibility literature. Though how companies actually operationalise social sustainability is less established. LÄS MER

 2. 2. "(Un)Learning by Doing" : En kartläggning av HR-funktioners perspektiv på arbetet med avlärande vid onboarding

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ebba Lindholm; Madeleine Thomson; [2021]
  Nyckelord :unlearning; onboarding; HR; avlärande; onboarding; HR;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka avlärande vid onboarding ur ett HR-perspektiv. Avlärande innefattar det medvetandegörande, det övergivande och det omlärande stadiet, genom vilka föråldrade arbetssätt överges för att öppna upp utrymme för nya. LÄS MER

 3. 3. Programmering som verktyg för problemlösning i matematik : En innehållsanalys av gymnasieläroböcker i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Robert Celik; [2020]
  Nyckelord :Imitative reasoning; creative reasoning; mathematics textbooks; upper secondary school; textbooks analysis; Imitativt resonemang; kreativt resonemang; matematikläromedel; gymnasieskolan; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Som ett led i att stärka den digitala kompetensen i den svenska skolan så beslöt regeringen2017 att införa användandet av programmering i matematikämnet. Sedan höstterminen 2018 så har flertalet matematikkurser för gymnasiet fått uppdaterade kursplaner med tillägget att programmering ska användas som verktyg för problemlösning. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan subkutan administration av medetomidin på hjässan och i nackskinnet hos hund : tid från administration till uppnådd sedering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Kristiansson; Linda Persson; [2020]
  Nyckelord :sedering; medetomidin; subkutan; hjässa; nacke; hund; canine;

  Sammanfattning : Subkutan (s.c.) administration av medetomidin på hjässan hos hund används frekvent på kliniker. Det ger en varierande effekt men väljs oftast för att det är enklare än intravenös (i. LÄS MER

 5. 5. Där kompetenta medarbetare trivs - En kvalitativ studie om vad organisationer bör tänka på i strävan mot att bli en externt och internt attraktiv arbetsgivare

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nils Johansson; Klas Andersson; [2020]
  Nyckelord :employer branding; employer attractiveness; organizational attractiveness; attractive employer; job satisfaction;

  Sammanfattning : All employers possess an employer brand and the importance of strengthening it is increasing. There is a lack of competence in many sectors and more organisations compete for the same employees. Research shows that a strong employer brand increases the chances to attract the best talents and most competent people. LÄS MER