Sökning: "C humor"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden C humor.

 1. 1. Conversational Commerce : A Quantitative Study on Preferences towards AI-Fueled C-Commerce Platforms among Digital Natives in Sweden and Germany

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Felix Jan Kröger; Filip Johansson; [2019]
  Nyckelord :Conversational Commerce; E-Commerce; Chatbot; Instant Message; Voice Assistant; Artificial Intelligence;

  Sammanfattning : Background: E-commerce is widespread in today’s shopping routines and conversational commerce (CC) as an expansion, aims at integrating customers and businesses on a whole new level. Through the application of chatbots fueled by artificial intelligence, a more personal and individual way of remote shopping is offered. LÄS MER

 2. 2. Att vara rolig på någon annans bekostnad: varumärkesparodiers effekter på det avsändande varumärket

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Hanna Holmström; Isa Widerståhl; [2013]
  Nyckelord :Brand parody; Brand attitude; Comparative advertising; Humor;

  Sammanfattning : A challenge faced by marketers is to make their products stand out in today's cluttered marketplace. Recently, a new approach to attract attention has been observed - brands communicating their products by making fun of other brands. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av humor i omvårdnad : Sjuksköterskors och patienters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Maria Forsberg; Ingela Olsson; [2012]
  Nyckelord :humor; humour; nurse-patient relations; communication; well-being; humor; sjuksköterske-patientrelationer; kommunikation; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vad som upplevs som humor är individuellt. Humor och skratt medför både fysiologiska- och psykologiska effekter och en hypotes finns gällande humor och god hälsa. Humor har betydelse för kommunikationen men människors olika bakgrund kräver försiktighet vid användandet. LÄS MER

 4. 4. För patientens bästa : kommunikation mellan sjuksköterska och läkare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i HalmstadSektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Malin Bokström; Malin Törnquist; [2011]
  Nyckelord :Communication; Physician; Patient Safety; Nurses; Kommunikation; läkare; patientsäkerhet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : För att säkra patientsäkerheten krävs att kommunikationen mellan vårdpersonal främjas, de har visat sig att kommunikationen har ett samband med de misstag som sker i patientvården. Ett speciellt behov av vidare forskning på kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare finns, detta för att professionernas kommunikation sinsemellan är en stor del av patientens vård och säkerhet. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesutveckling i identitetsskapande tv-reklam : en kvantitativ studie av Gevalias reklamfilmer över tid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Julia Garellick Lindborg; [2010]
  Nyckelord :brand identity; brand personality; Gevalia; communicative identity; TV commercial; varumärkesidentitet; varumärkespersonlighet; Gevalia; kommunikativ identitet; reklamfilm;

  Sammanfattning : Title: Brand evolving in identity shaping TV commercial – a quantitative study of Gevalias commercial movies over time. (Varumärkesutveckling i identitetsskapande tv-reklam – en kvantitativ studie av Gevalias reklamfilmer över tid)Number of pages: 35Author: Julia Garellick LindborgTutor: Anne-Marie MorhedCourse: Media and Communications studies CPeriod: Autumn of 2010University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala UniversityPurpose: The purpose of the study has been to investigate in what ways the concept of success is constructed in Gevalia’s TV commercials with the theme “unexpected visit”. LÄS MER