Sökning: "C kau"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade orden C kau.

 1. 1. I förtroendekrisens skottlinje : En experimentell studie om krismeddelanden från influencers och organisationer och deras effekt på mottagarnas upplevda förtroende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Fransson; Ebba Sandberg; [2024]
  Nyckelord :crisis communication; trust; influencers; organizations; crisis of trust; experiment; kriskommunikation; förtroende; influencers; organisationer; förtroendekris; experiment;

  Sammanfattning : "The best way to manage a crisis is to prevent one" (Coombs, 2019, p.19). A statement that in its simplicity is extremely powerful. However, today's digitalized society has contributed to the rapid dissemination of information and scrutiny of content that has complicated the management of crises. LÄS MER

 2. 2. Spelet bakom orden : En kvantitativ analys av könsskillnader i fotbollsintervjuer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Klara Mörtel; [2024]
  Nyckelord :gender differences; sports journalism; media representation; football interviews; equality.; könsskillnader; sportjournalistik; medierepresentation; fotbollsintervjuer; jämställdhet.;

  Sammanfattning : I denna c-uppsats utforskas den könsrelaterade dynamiken i medierapportering av svensk fotboll. Studien analyserar videointervjuer från Herrallsvenskan och Damallsvenskan för att avslöja eventuella könsskillnader i sportjournalistik och dess inverkan på samhälleliga normer och värderingar. LÄS MER

 3. 3. Miljöfaktorers påverkan på nettoförflyttning hos mördarsnigel, Arion vulgaris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Richard Danielsson; [2024]
  Nyckelord :Arion vulgaris; dispersal movement; pit tagging; Arion vulgaris; förflyttning; mördarsnigel; telemetri;

  Sammanfattning : The Spanish slug, Arion vulgaris, is an invasive species in Sweden and the rest of northern Europe, dispersing rapidly and widely and it has become a significant pest for both gardening enthusiasts and commercial farmers. In this study, I examined the relationship between dispersal movements and temperature, relative humidity, illuminance, and individual body mass of the slugs. LÄS MER

 4. 4. Energiförluster från vs-rör med intilliggande balkong : Parameterstudie i Comsol Multiphysics

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Adam Åberg; [2023]
  Nyckelord :vs-rör; energiförluster; balkong; egcobox; flebostadshus;

  Sammanfattning : Energy issues are today in high priority nationally and internationally as its impact on the environment and climate has become increasingly apparent. The real estate sector accounts for 34 % of Sweden's total energy consumption, where 70 % goes to heating apartment buildings. LÄS MER

 5. 5. Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar : Frågan om transaktionernas mervärdesskattskyldighet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Joni Alion Bregu; [2023]
  Nyckelord :samfällighetsföreningar; mervärdesskatt; C-449 19 WEG Tevesstraße; skattskyldighet för mervärdesskatt; registrering.;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar samfällighetsföreningar och dess mervärdesbeskattning.Svenska samfällighetsföreningar har i flera decennier inte ansetts bedriva en ekonomisk verksamhet när dessa tillhandahåller tjänster till sina medlemmar. Enligt svenska domstolar utgör det ingen ekonomisk verksamhet imervärdesskattehänseende. LÄS MER