Sökning: "C projektarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden C projektarbete.

 1. 1. Some Study related to Refractory Waste Management in Sweden : A move towards a greener and sustainable Swedish steel industry

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Surbhi Shivaji Jogdand; [2020]
  Nyckelord :Refractory waste; Swedish steel producers; Recyclers; MgO-C bricks; Fines; MgO; Carbon elimination; Agriculture industry; Eldfast avfall; svenska stålproducenter; Återvinnare; MgO-C-tegel; Böter; MgO; Koleliminering; Jordbruksindustri.;

  Sammanfattning : Decades  ago,  1  ton  of  steel  required  80  kg  of  refractory  material.  While  the  scenario  has completely changed over the years. Today, 1 ton of steel needs approximately 11 kg of refractory material   depending   on   the   steelworks. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbete i den flerspråkiga förskolan : En fenomenografiskt inspirerad intervjustudie om villkor för andraspråksinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Josefina Lindeståhl; [2019]
  Nyckelord :multilingualism; preschool; special education; language development; Swedish as a second language; flerspråkighet; förskola; specialpedagog; språkutvecklande arbetssätt; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Studien utgör en analys och jämförelse mellan förskolechefers, specialpedagogers och förskollärares uppfattningar om vilka faktorer för ett språkutvecklande arbetssätt som är framgångsrika i den flerspråkiga förskolan. Ett särskilt fokus har lagts på didaktisk tillämpning av språkutvecklande arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Who´s got the power? : En analytisk Girl Power-serie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fanny Hamrelius; [2018]
  Nyckelord :Girl Power; Genus; Serietidningar; Animerade tv-serier; Hjältinnor;

  Sammanfattning : Detta projektarbete tog avstamp i Rebecca c. Hains arbete om Girl Power-hjältinnor och undersökte den normativa bilden av den kontemporära tecknade Girl Power-hjältinnan. Detta för att ta reda på vilka fysiska drag och attribut som sällan sätts i fokus inom genren. LÄS MER

 4. 4. Anpassning av forskningsprojekt för undervisning och projektarbete på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologiTekniska högskolan

  Författare :Ann-Christin Brorsson; [2013]
  Nyckelord :Gymnasiearbete; Forskning; Bananflugor; Kemi; Biologi;

  Sammanfattning : I detta arbete presenteras forskningsanknutna projektarbeten för gymnasieskolan där bananflugan används som forskningsredskap. Projekten har designats för att kunna integreras i gymnasieundervisningen och/eller utgöra kvalitativa gymnasiearbeten i den nya gymnasieskolan, Gy2011. LÄS MER

 5. 5. En informationsfilm för Kils slakteri : ”Det är skillnad på kött och kött”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för sociala studier; Karlstads universitet/Avdelningen för sociala studier

  Författare :Martin Hjellström; Richard Paulsson; [2012]
  Nyckelord :VKD; Visual communication and design; c-project; slaughterhouse; Kils Slakteri; project; mediaproject; 2012; Martin Hjellström; Richard Paulsson; media students; Informercial; VKD; Visuell kommunikation och Design; Tillämpat C-projekt; Projektrapport; Informationsfilm; Slakteri; slakt; slakthus; Kil; Kils slakteri; 2012; Martin Hjellström; Richard; Paulsson; video; videoprojekt; projekt; projektarbete; examinationsuppgift;

  Sammanfattning : Kils slakteri är ett slakteri med stora anor i Värmland. De har sedan nystarten 2010 sakta men säkert vuxit sig större och levererar köttprodukter till olika butiker och inrättningar, men även till gemene man via deras egna charkuteri. LÄS MER