Sökning: "C- Bildanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden C- Bildanalys.

 1. 1. Vi vet vem du borde vara : En studie över Veckorevyns självhjälpsjournalistik på 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Aino Oxblod; Emilia Rosengård; [2015]
  Nyckelord :Identitet; självhjälp; tips; tjejtidning; Veckorevyn;

  Sammanfattning : Den här C-uppsatsen undersöker hur tjejtidningen Veckorevyns självhjälpsjournalistik har sett ut och förändrats under perioden 2005–2014. Undersökningen har gjorts genom att analysera hur Veckorevyns artiklar med tips och råd – i uppsatsen kallat självhjälpsartiklar – har sett ut och utvecklats de senaste tio åren. LÄS MER

 2. 2. The Big Picture : En kvalitativ undersökning angående första intrycket av datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Hallqvist; [2014]
  Nyckelord :Datorspel; föräldrars syn på datorspel; bildanalys; semiotik; omslag.;

  Sammanfattning : Författare: Linda HallqvistHandledare: Gabor BoraProjekt: C-uppsatsTitle: The Big Picture: En kvalitativ undersökning angående första intrycket av datorspelInnehåll: Undersökningens syfte är att se föräldrarnas första intryck av ett datorspel, dess omslag. De metoder som används i undersökningen är en bildanalys med en semiotisk inriktning samt gruppintervjuer med fokusgruppen föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sofia Karlsson; Frida Andersson Nerme; [2013]
  Nyckelord :differentiering och relationsmarknadsföring.; image; Nyckelord: varumärke; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet Författare: Frida Andersson Nerme & Sofia Karlsson Handledare: Christian Fuentes Nivå: C-uppsats Institution: Service Management, Campus Helsingborg - Lunds Universitet Datum: 2013 augusti Problemformulering: Ur hotellkedjornas standardiserade karaktär har boutiquehotellen vuxit fram som ett alternativ till det individuella. För att överleva på den hårt konkurrerade marknaden i London krävs en väl utförd differentieringsstrategi. LÄS MER

 4. 4. Bilderna och sagan : -om en bilderboks bilder och deras relation till en text

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Monica Kristin Andersson; [2013]
  Nyckelord :bilderbok bild textrelation bildpedagogik bildanalys H.C. Andersen Kaj Beckman;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bildanalys av läroböcker i Samhällskunskap ur ett genusperspektiv

  C-uppsats,

  Författare :Rebecka Brorsson; [2011]
  Nyckelord :Bildanalys Genus Läroböcker Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur män respektive kvinnor representeras på bild i läroböckerför elever i grundskolan, för att se om de lever upp till de mål som den svenska skolan har på att förmedlajämställdhet mellan män och kvinnor.Det är en kvalitativ studie, där jag kritiskt granskat innehållet i bilderna ur två olika läroböcker. LÄS MER