Sökning: "C- LIU"

Visar resultat 21 - 25 av 515 uppsatser innehållade orden C- LIU.

 1. 21. The Presence of Cheap Riders in International Environmental Regimes

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Elin Yang Liu; Denise Shen; [2020]
  Nyckelord :Climate change; Emission gap; Cheap riding; Collective action; International environmental agreements;

  Sammanfattning : Tragedy of the commons is reflected in the international climate policy arena as countries are unable to coordinate and cooperate to reach the goals set within the conventional framework of the Paris Agreement. Although carbon mitigation plans have been submitted by member states, the pledges lack ambition and are not sufficient if humanity is to prevent detrimental anthropogenic warming. LÄS MER

 2. 22. Reducing Delays for Unplanned Maintenance of Service Parts in MRO Workshops : A case study at an aerospace and defence company

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Mattias Jenvald; Mikael Hovmöller; [2020]
  Nyckelord :Maintenance; Repair; Overhaul; MRO; Service; Saab; Service Part; Supply Chain; Data; Information; Utilization; Information Logistics; Information System; Strategy; Optimization; Traceability;

  Sammanfattning : Service parts sometimes break down unexpectedly and require maintenance. The irregular nature of the need for this type of maintenance makes forecasting difficult and unreliable. LÄS MER

 3. 23. Visualization of Geographic Data in ASP.NET

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Anton Sköld; [2020]
  Nyckelord :ASP.NET; C#; Leaflet; Google Maps; Web maps; Performance; JavaScript;

  Sammanfattning : This paper explores the development and implementation of an in-browser map with the purpose of visualizing large sets of geographic data. The map is implemented into a pre-existing search engine of geographic data. Two mapping frameworks are compared in terms of performance, ease-of-use, and functionality. LÄS MER

 4. 24. Service Design of a Communication Tool for Overcoming Language Barriers in Caregiver-Patient Consultations

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Ida Samuelsson; Emma Svensson; [2020]
  Nyckelord :service design; communication in healthcare; product development; tjänstedesign; kommunikation i sjukvården; produktutveckling;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the design of a digital communication tool for caregiver-patient communication with language barriers. This is done through a case study at Worldish, a company that develops a digital communication tool named Helen. LÄS MER

 5. 25. Att utveckla en yrkesidentitet genom reflektion : - En studie om hur gymnasieelever på barn- och fritidsprogrammet reflekterar om genomförda aktiviteter i barngrupp och hur reflektionsprocessen kan stödjas i undervisningen.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Nyberg; [2020]
  Nyckelord :reflektion; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Denna studie är yrkesdidaktisk och praktiknära med ett fenomenografiskt och variationsteoretiskt metodologiskt ramverk. I studien undersöks på vilka kvalitativt skilda sätt elva elever på barn- och fritidsprogrammet (gymnasieskola) erfar och hanterar reflektion om genomförda aktiviteter med en grupp barn. LÄS MER