Sökning: "C- humor omvårdnad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden C- humor omvårdnad.

 1. 1. Betydelsen av humor i omvårdnad : Sjuksköterskors och patienters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Maria Forsberg; Ingela Olsson; [2012]
  Nyckelord :humor; humour; nurse-patient relations; communication; well-being; humor; sjuksköterske-patientrelationer; kommunikation; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vad som upplevs som humor är individuellt. Humor och skratt medför både fysiologiska- och psykologiska effekter och en hypotes finns gällande humor och god hälsa. Humor har betydelse för kommunikationen men människors olika bakgrund kräver försiktighet vid användandet. LÄS MER

 2. 2. Humor – ett hjälpmedel inom vården

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Christina Petersson; Elisabet Roos; [2008-12-12]
  Nyckelord :Humor; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Inledning: Humor är och har genom historien varit betydelsefull för människanskommunikation och välbefinnande. Välbefinnande beskrivs som ett fenomenologisktbegrepp och att upplevelsen av välbefinnande är individuell. Detta beror dels på inreoch yttre faktorer, dels på hur man tolkar upplevelser och känslor. LÄS MER

 3. 3. Förståelse bortom ord – sjuksköterskans förhållningssätt och kommunikation med patienter som har afasi

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Kajsa Aurelius; Lovisa Sundberg; [2007-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Varje år drabbas cirka 12000 personer i Sverige av afasi. Den vanligaste orsaken är stroke det vill säga hjärnblödning eller hjärninfarkt. Skadan vid afasi är lokaliserad till de områden i hjärnan som styr språkfunktionerna, vilket ger upphov till tal- läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Det korta mötet – ur ett patientperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Mirjana Kustrimovic; Christina Börjeson; [2007-06-05]
  Nyckelord :nurse patient relation; trust; autonomy; satisfaction; perspective; expectation; factor; affect; patient perceptions; environment; nurse patient communication; information to patients; perioperative dialogue;

  Sammanfattning : Studiens bakgrund beskriver att kommunikation är sjuksköterskans viktigaste redskap. Andra faktorer som har betydelse för det korta mötet är tid, miljö, makt, bekräftelse och närvaro. LÄS MER