Sökning: "C- juristprogrammet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden C- juristprogrammet.

 1. 1. ”Det är inte viktigt att jag ska vara absolut bäst, men jag vill vara bättre än de flesta” : En kvalitativ studie om juriststudenters subjektiva upplevelser av krav och stress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Benca; Emma Ender; [2014]
  Nyckelord :Stress; krav; mål; intrycksstyrning; spegeljaget; juristprogrammet; juriststudenter; coping;

  Sammanfattning : AbstractTitle: It is not necessary to be the best, but I don’t want to be average Author: Maja Benca & Emma Ender Tutor: Hedvig EkerwaldPurpose: The purpose of this thesis was to identify the subjective experiences of stressors and demands of law students of Uppsala University. Beyond these problems, this thesis was also identifying if there was a balance or conflict between social life and studies from a social psychological perspective. LÄS MER

 2. 2. Tryckfrihet med hänsyn till främmande makt 1939-1945. Isreal Holmgren och Nazisthelvetet. : En rättshistorisk studie om tryckfrihet.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Björn E. Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Tryckfrihet; Andra världskriget; Främmande makt; Rättshistoria; Israel Holmgren; Juristprogrammet; C-uppsats; Nazisthelvetet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER