Sökning: "C- management culture"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden C- management culture.

 1. 1. Culture for all? : A multiple logics approach to public organisation success

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Katri Hyytiä; Marcus Sandström; [2019]
  Nyckelord :Management control; Public sector; Institutional logics; Culture; Success;

  Sammanfattning : This paper examines multiple institutional logics in a public sector organisation and how they are reflected in the management control system (MCS) in terms of success. We define two logics, governance and culture logic. LÄS MER

 2. 2. 180 HP eller 180 i bänkpress? - En fallstudie om akademiseringen av officersprofessionen och förändringen av befälssystemet

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Gustav Alé Svensson; Jonas Glädt; [2019]
  Nyckelord :Reform Management; Communication Discrepancy; Attitude Toward Change; Military; Public Sector;

  Sammanfattning : Throughout the past decade, the Swedish Armed Forces have undergone substantial changes. However, the decisions made have been heavily debated and publicly criticized. As of 2008, in order to become an officer of the Swedish Military, new recruits must obtain a bachelor's degree (a total of 180 credits) in Military Science. LÄS MER

 3. 3. Att bygga på värdegrunden - en fallstudie om diskretionärt beteende i entreprenadbranschen

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Amanda Kölgran; Madeleine Österman; [2019]
  Nyckelord :OCB; Value Statements; Organizational Culture; Discretionary Behavior; Congruence;

  Sammanfattning : In today's society, where human capital constitutes a substantial part of a company's resources, attracting and retaining a knowledgeable workforce is of high importance. It has been made clear that the individual's behavior, that goes above and beyond what's written in the job descriptions, so called discretionary behavior, can have positive effects on the organization's performance. LÄS MER

 4. 4. Hålrumsvariationer vid asfalttillverkning : En fallstudie vid Skanska enligt DMAIC avseende förbättringsmöjligheter vid kalltillsatt asfaltåtervinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Paulina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Asphalt concrete; Void volume; DMAIC; RAP; Split plot; Asfalt; Hålrum; DMAIC; Återvinning; RAP; Split-plot;

  Sammanfattning : Att optimera hålrumshalten i färdig beläggning är essentiellt bland annat för att en vägkonstruktion inte ska få sprickor, spårbildning eller andra deformationer vid temperaturväxlingar  (Monismith, 1992). Eftersom både återvunnen och jungfrulig asfaltmassa består av stenmaterial, bitumen och tillsatsmedel är återvunnen asfalt värd den jungfruliga massans vikt ton för ton vid utbyte i ett arbetsrecept (Brock & Richmonds, 2007). LÄS MER

 5. 5. Kulturell dynamik med vision om talangfabrik

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Niklas Samuelsson; Jakob Lyckenvik; [2017]
  Nyckelord :organizational culture; talent management; talent development; culture in sports; cultural dynamics;

  Sammanfattning : The war for talent is a battle where organizations are fighting to put the right people, with the right skills, in the right place, in order to get a competitive advantage. For this reason, the question of how to manage and develop talent is of great importance for any organization. LÄS MER