Sökning: "C- om Stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade orden C- om Stockholm.

 1. 1. Hipsterkultur i rampljuset : En kvalitativ studie om iscensättningen av hipsterkultur ur ettsocialpsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Bergman; Niki Olivia Kinnunen; [2023]
  Nyckelord :hipsterkultur; hipster; Goffman;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats behandlar hipsterkultur ur ett dramaturgiskt perspektiv. Hipsterkultur som fenomen är paradoxalt med flera oeniga åsikter om kulturens innebörd och med ett begränsat forskningsfält med få vetenskapliga studier gjorda i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Robust BECCS deployment strategies under deep uncertainty : A case study of Stockholm Exergi

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oscar Stenström; [2023]
  Nyckelord :Bioenergy carbon capture and storage; BECCS; decision making under deep uncertainty; DMDU; Dynamic Adaptive Planning; DAP; Robust Decision Making; RDM; Bioenergy carbon capture and storage; BECCS; decision making under deep uncertainty; DMDU; Dynamic Adaptive Planning; DAP; Robust Decision Making; RDM;

  Sammanfattning : The most recent IPCC assessment shows that negative emissions (NEs) and carbon dioxide removal (CDR) technologies are becoming increasingly important in scenarios that limit global warming to 2 °C or lower. In these scenarios, one key set of CDR technologies is bioenergy carbon capure and storage (BECCS). LÄS MER

 3. 3. Gröna tomträttsavgälder : En studie om möjligheten att använda tomträttsavgälden som ett incitament för att främja hållbart nyttjande av tomträtter

  Magister-uppsats, KTH/Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

  Författare :Marcus Olsson; Amanda Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :Site leasehold; ground rent; Land Code; Municipal Act; Tomträtt; tomträttsavgäld; jordabalk; kommunallag;

  Sammanfattning : Tomträtter är en stark nyttjanderätt som i många avseenden kan likställas med äganderätt. Det finns dock en stor skillnad mellan dem två, vilket är att tomträttshavare betalar en årlig avgäld för att nyttja marken. LÄS MER

 4. 4. Optimization of comfort-related energy and thermal comfort for commuter trains : A case study of Stockholm commuter trains

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jimmy Lidén; [2023]
  Nyckelord :Energy efficiency; thermal comfort; commuter train; ventilation; cooling; heating; energy utilization; case study; temperature; transient; Energieffektivitet; termisk komfort; pendeltåg; ventilation; kyla; värme; energianvändning; fallstudie; temperatur; transient;

  Sammanfattning : Today, energy efficiency is an increasingly important question in which progress is accelerating. One of the high electricity demand energy users is public transport. In addition, passenger satisfaction with thermal comfort is an important parameter. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of AI-method for measuring and characterizing particles on-line in drinking water treatment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Lovisa Ådén; [2023]
  Nyckelord :Turbidimeter; Particle meter; rapid filtration;

  Sammanfattning : The municipal association Norrvatten produces drinking water at Görväln WTP for approximately 700,000 residents in 14 member municipalities in the northern Stockholm region. To ensure the drinking water meets quality criteria, the water must be carefully monitored by the WTP. LÄS MER