Sökning: "C- omvårdnad samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden C- omvårdnad samtal.

 1. 1. Omvårdnadskvalité för strokepatienter med kommunikationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Cornelia Björklund; Christina Du Rietz; [2011]
  Nyckelord :Kommunikationssvårigheter; omvårdnadskvalité; omvårdnadspåverkan; strokepatienter;

  Sammanfattning : Björklund, C & Du Rietz, C. Omvårdnadskvalité för strokepatienter med kommunikationssvårigheter. En intervjustudie: Sjuksköterskors upplevelse om påverkan på omvårdnadskvalité. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Ett svårt arbete. Andlig omvårdnad som en del av sjuksköterskans ansvarsområde

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Hanna Algesten; Arvid Brunnegård; [2009-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En holistisk människosyn omfattar även att den andliga dimensionen inom omvårdnadbeaktas. I sjuksköterskans kompetensområde ingår således att utöva andlig omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Pedagogik i praktik - att förbereda äldre multisjuka patienter inför samordnad vårdplanering

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Anne-Charlotte Larsson; [2009-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre multisjuka patienter har ofta återkommande vård- och omsorgsbehov ochsöker slutenvården.En viktig del i helheten är vad som händer patienten efter utskrivning frånsjukhus. Den fortsatta vård- och omsorgen planeras vid den så kallade samordnadevårdplaneringen. LÄS MER

 4. 4. Att vara mamma och sjuk i bröstcancer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Michaela Dellenmark Blom; [2009-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoängOmvårdnad – Eget arbete/OM2240/SPN10.... LÄS MER

 5. 5. Att kommunicera med invandrare som har språksvårigheter ur ett personalperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Felora Asadipour; Liubov Vasilieva; [2009-01-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som invandrare har vi egna erfarenheter av att kommunikationen i vården är bristfälliggentemot invandrare med språksvårigheter. Utifrån denna problematik genomförde vien litteraturstudie för att belysa kommunikationsproblem i vården av invandrare medspråksvårigheter. LÄS MER