Sökning: "C- segregation"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden C- segregation.

 1. 1. Space syntax : En studie om tillämpning och dess koppling till teorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Torun Hultén; [2021]
  Nyckelord :Space syntax; urbanmorfologi; stadens form;

  Sammanfattning : Intresset för att kvantitativt kunna mäta städer har blivit allt större. I takt med urbaniseringen och strävan efter mer kunskap inom stadsplanering har bland annat verktyg såsom space syntax blivit allt mer vedertagna. LÄS MER

 2. 2. Från folkhem till nyliberal bostadspolitik : En kandidatuppsats om politikernas avyttring och införande av inkomstkrav på allmännyttan i Eskilstuna kommun.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Denise Karlsson; Emilie Loblom; [2021]
  Nyckelord :Allmännytta; avyttring; bostadspolitik; Eskilstuna; inkomstkrav; nyliberalism; segregation; socialblandning; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Bostadsbristen är ett ökande problem. I Eskilstuna kommun väljer den blocköverskridande politiska majoriteten (S, M och C) att avyttra delar av allmännyttan samt införa inkomstkrav på delar av sitt bostadsbestånd. Tidigare forskning visar att bostadspolitiken har blivit allt mer nyliberal. LÄS MER

 3. 3. The Right Man for the Job

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ebba Alm; Cecilia Bill; [2020]
  Nyckelord :Gender; Investment Banking; Occupational Segregation; Social Identity Theory; Stereotype Threat;

  Sammanfattning : The finance industry has traditionally been male-dominated, and despite recent efforts to attract more female applicants, the gender segregation still prevails. The investment banking industry, in particular, is notoriously male-dominated. LÄS MER

 4. 4. With a Preference for Priority: Explaining Variations of Stability and Efficiency in School Choice

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Alexander Andevall Mårtensson; Nils Lager; [2019]
  Nyckelord :matching theory; market design; allocative efficiency; mechanism design; education and research institutions;

  Sammanfattning : In school choice systems, policy makers try to allocate students in a fair and efficient way. Two mechanisms for allocating students that has been of particular interest for market designers is Deferred Acceptance (DA), which is stable and does not allow for priority violations, and Top Trading Cycles (TTC), which is Pareto efficient but creates justified envy among students. LÄS MER

 5. 5. Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet : en studie i kommunal planering för social hållbarhet samt av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therese Montelius; Johanna Rosander; [2018]
  Nyckelord :social hållbarhet; fysisk planering; områdesprogram; kommunal planering; segregation; integration; stadsplanering; strategier för social hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling fick sitt internationella genomslag i samband med Brundtlandrapportens publicering år 1987. Hållbarhetsbegreppet består av tre av varandra beroende dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. LÄS MER