Sökning: "C- socialt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden C- socialt kapital.

 1. 1. Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hilda Gerdmar; Anna Ackzell; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Föräldraskapsideal; Handböcker; Individualisering; Intersektionalitet; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Nyanländas upplevelser av ett utbildningsföretags insatser

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Forsberg; Matilda Åberg; [2015]
  Nyckelord :nyanlända; utbildningsföretag; praktik; etablering; upplevelser;

  Sammanfattning : Antalet asylsökande i Sverige har blivit mer omfattande vilket gör att fler nyanlända försöker att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Individerna omfattas av en rad olika etableringsinsatser för att integreras i samhället och på arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars sysselsättning och ungdomars studieresultat : En enkätstudie om hur föräldrars sysselsättningsgrad påverkar ungdomars studieresultat i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Walther; [2014]
  Nyckelord :gymnasieskolan; ofärd; socialt kapital; studierresultat; sysselsättningsgrad; undersysselsättning.;

  Sammanfattning : övergripande syftet med denna C-uppsats har varit att ur ett pedagogiskt perspektiv och utifrån självrapporterade data undersöka hur föräldrars sysselsättningsgrad påverkar deras ungdomars studieresultat i gymnasieskolan. Data har samlats in med hjälp av enkäter som riktats till gymnasieungdomar i årskurs tre och arbetet har utgått ifrån en positivistisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Unga mäns upphörande med kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mehrdokht Jorjani; Sandra Rhawi; [2013]
  Nyckelord :kriminalitet; unga män; upphörande med brott; socialt nätverk; socialt kapital; social kontrollteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur sociala faktorer påverkar unga män att ta sig ur en kriminell livsstil. De sociala faktorerna som undersökts presenteras i tre teman:familjeförhållanden, umgängeskrets och sysselsättning. LÄS MER

 5. 5. Internet - riskfaktor eller friskfaktor? En litteraturbaserad studie kring samband mellan internetbruk och psykisk hälsa bland ungdomar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Katrin Rekkedal; Frida Silfversparre; [2010-08-03]
  Nyckelord :ungdomar; internet; välbefinnande; psykisk hälsa; socialt kapital; adolescents; internet use; well-being; mental health; social capital;

  Sammanfattning : The mental health has during the recent years decreased among Swedish adolescents while theinternet has become a common tool for communication between people. Aim: The overall aim is toidentify the relationship between internet use among adolescents and their mental health. Method:A literature based study within a defined research field. LÄS MER