Sökning: "C- teater"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden C- teater.

 1. 1. Drama som pedagogisk metod i undervisningen : En intervjustudie i tre olika praktiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Carlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : C-uppsats: ”Drama som pedagogisk metod i undervisningen.” Författare: Linnea Carlsson. Lärosäte: Högskolan i Gävle. Skriven: 2015 – 02 – 19Denna studie undersöker lärare och pedagogers syn på drama som metod i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Regi med barn och unga : En studie av hur personregi används i barn- och ungdomsteaterverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)

  Författare :David Fopp; [2013]
  Nyckelord :directing; children; drama; education; dramapedagogik; teaterpedaggogik; regi; barn;

  Sammanfattning : Hur arbetar regissörer och dramapedagoger med barn med ”personregi” - alltså med feedbacken som hjälper till att ett barn hittar ett uttryckssätt som är trovärdigt, ett sätt att spela som är livligt. Hur gör man och varför? Vad är det för en typ av handling, interaktion? Syftet med arbetet är att förstå och tydliggöra en ganska dold och mystisk verksamhet; att inspirera alla intresserade till utvecklat egen verksamhet; att lyfta fram en interaktion där barnen blir hjälpt till och värdesatt i deras spontana tillvaro. LÄS MER

 3. 3. Making ideas come to life in film/theatre/commercial production

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Faruk Kuses; [2011]
  Nyckelord :idéarbete; produktionsprocesser; perspektiv;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen redogör jag för mitt arbete som C-foto på långfilmen Äta, Sova, Dö där jag jobbade i två månader under våren 2011. Man får följa min väg från förberedelserna jag gjorde inför filmen och mina tidigare erfarenheter i området, till hur det gick för mig på inspelningen. LÄS MER

 4. 4. Inte annorlunda på teatern: En kvalitativ studie om normalitet och annorlundahet i teaterarbete

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annika Aspholm; [2010-11-01]
  Nyckelord :Teater; normalitet; cripteori; intellektuell funktionsnedsättning; funktionshinder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie med en deduktiv ansats där syftet är att undersöka vad begreppen normalitet/ annorlundahet, funktionsnedsättning/ funktions¬¬fullkomlighet innebär i arbetet på en teater där skådesplare med intellektuell funktionsnedsättning arbetar. Avsikten är att besvara följande frågeställningar om teaterverksamheten:  De olika individernas motiv för teaterarbetet? Mål med teaterarbetet för de olika individerna? Vad är möjligt och vari ligger begränsningarna för teaterarbetet?Materialinsamlingen har gjorts genom kvalitativ forskningsintervju och analysen har gjorts med begrepp hämtade från cripteori; Funktionsfullkomlighet/funktionsnedsättning, normalitet/ annorlundahet och normaten. LÄS MER

 5. 5. Vad är dramapedagogik egentligen : en studie i vilka uppfattningar som finns om dramapedagogik bland lärare i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Marguerite Arvidsson; [2010]
  Nyckelord :dramapedagogik; fenomenografi; fokusgruppintervju; beskrivningskategorier;

  Sammanfattning : Undersökningen är en kvalitativ studie med en fenomenografisk ansats och fokusgruppintervju som metod. Intervjugruppen består av fem personer, en man och fyra kvinnor i åldrarna 43 – 62 år, där samtliga är utbildade lärare inom grundskolans olika stadier. LÄS MER