Sökning: "C- uppsats handledning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden C- uppsats handledning.

 1. 1. Socialsekreterare, klienter och relationen dem emellan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Naser Bayazidi; [2013-01-15]
  Nyckelord :Socialsekreterare; klient; makt bemötande; relation och handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med min c-uppsats var att undersöka klienters attityder och förväntningar i bemötandet till socialtjänsten. Jag ville även undersöka varför en del klienter blir självförsörjande medan andra inte blir det och vilka faktorer som kan påverka klienten till självförsörjandet, utifrån socialsekreterarnas perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Social kompetens i restaurangen – En studie av skolans och restaurangbranschens syn på serveringshantverket

  C-uppsats,

  Författare :John-Erik Sundbäck; [2011]
  Nyckelord :Social kompetens; hotell- och restaurangprogrammet;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte:Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur arbetsgivare respektive skolan ser på socialkompetens inomrestaurangbranschen. Finns det någon skillnad på vad skolan undervisar om och vad som är önskvärt på dagensarbetsmarknad. LÄS MER

 3. 3. Rida i harmoni : en studie om hur ryttare lyckas praktisera sin teori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Birgitta Nordlund; [2010]
  Nyckelord :ridning; djupinlärning; skapande processer; reflektion; kritiskt tänkande; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Nordlund B (2010) Rida i harmoni. En studie om hur ryttare lyckas praktisera sin teori.C-uppsats i pedagogik. Högskolan i Gävle. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogers uppdrag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Svärdsmyr; Marie Nyberg; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund, syfte och tillvägagångssättVi har i denna studie undersökt specialpedagogers yrkesverksamhet utifrån relevanta styrdokument. Vi hadegenom vår specialpedagogiska inriktning inom lärarutbildningen fått en bild av att specialpedagogers uppdraghuvudsakligen skulle innebära handledning och förebyggande arbete på alla nivåer inom skolväsendet. LÄS MER

 5. 5. Att förstå – en förutsättning för ett givande möte. Om bemötande och förhållningssätt i socialtjänstens individ- och familjeomsorg

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Eva-Britt Eriksson; Karin Mattsson; [2008-01-10]
  Nyckelord :socialtjänst; myndighetsutövning; bemötande; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att belysa bemötandet inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Ta reda på hur socialsekreterare respektive klienter ser på bemötande och vad ett gott bemötande är för dem, vad som är viktigt i mötet och för kontakten. LÄS MER