Sökning: "C- vårdvetenskap -MDH"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade orden C- vårdvetenskap -MDH.

 1. 1. Att vårda patienter med blodsmitta : -Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mimmi Eriksson; Carolina Nelson; [2019]
  Nyckelord :Blodsmitta; Erfarenheter; Kunskap; Sjuksköterska; Vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta finns över hela världen, de vanligaste är HIV, hepatit B och hepatit C. I världen lever omkring 320 miljoner människor med hepatit B eller C och cirka 30 miljoner med HIV. LÄS MER

 2. 2. Hålla traumapatienten varm – livräddande omvårdnad. - en intervjustudie med ambulanssjuksköterskor.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Petra Stale Eliasen; Martha Hörberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli nedkyld är inte bara en obekväm upplevelse utan orsakar även störningar av vitala kroppsfunktioner redan vid en kroppstemperatur under 36˚C. Flera faktorer påverkar traumapatienten som kan leda till att denne utvecklar hypotermi. Hypotermi vid trauma ökar risken för både morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 3. 3. ”Alltså, det är ju… Det är bättre att fortsätta utan, även om det verkar coolt, häftigt och så…” : En kvalitativ studie om ungdomars inställning till narkotikaanvändning i en kommun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Liza Sahlin; [2018]
  Nyckelord :adolescent; attitude; drug use; qualitative method.; ungdomar; inställning; narkotikaanvändning; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett narkotikafritt Sverige har under lång tid varit målet för den svenska folkhälsopolitiken. Att använda narkotika är, förutom skadorna för individen, även kostsamt och ett problem för samhället. Anledningarna till varför en individ använder narkotika är ett komplext samband mellan samhälleliga och individuella faktorer. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av preoperativ aktiv värmning för att minska risken för perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Berg; Anna Svanström; [2018]
  Nyckelord :Hypothermia; normothermia; preoperative care; preoperative warming; prevention and control; prewarming; surgery; warming techniques.; Förvärmning; hypotermi; kirurgi; normotermi; preoperativ vård; preoperativ värmning; prevention och kontroll; värmemetoder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi innebär en kärntemperatur under 36 °C och är en vanlig komplikation under perioperativa förloppet. Vid anestesi störs kroppens normala fysiologiska temperatureglering. Hypotermi kan leda till flertalet allvarliga komplikationer som kan orsaka ett lidande för patienten samt en ökad kostnad för samhället. LÄS MER

 5. 5. Att leva med förälder som har psykisk sjukdom : En litteraturöversikt över barnens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Sohlberg; [2018]
  Nyckelord :Parents; Children; Mental illness; Depression; Health care; Nurses; Föräldrar; Barn; Psykisk sjukdom; Depression; Sjukvård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn påverkas redan i tidig ålder av deras förälders mående. Har ett barn en eller flera föräldrar med psykisk sjukdom räknas barnet som anhörig även om de inte får de resurser som de behöver. Deras behov och utveckling påverkas av olika faktorer. LÄS MER