Sökning: "C-Uppsats sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden C-Uppsats sociologi.

 1. 1. Colorism bland latina-svenskar : En kvalitativ studie om inom-grupps diskriminering inom den latinamerikanska diasporan i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Romina Caste; Jennifer Norgren Nordin; [2017]
  Nyckelord :Colorism; hudfärg; kvinnor; latinamerika; inom-grupps diskriminering;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i ämnet Sociologi studerar hur kvinnor med latinamerikanska rötter upplever fenomenet Colorism inom den latinamerikanska diasporan och dess möjliga effekter. Effekter som berör både deras egna självbild men också hur de ser och uppfattar andra. LÄS MER

 2. 2. Problematisering av ledarskapsutveckling som en del av ett förändringsprojekt : Kommunledares upplevelser och erfarenheter av ett ledarstödsprogram

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Sahlin; Matilda Svensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna C-uppsats i sociologi har som syfte att problematisera användandet av ett ledarstödsprogram som en del av ett förändringsprojekt. Problematiseringen utgår ifrån fem kommunledares upplevelser av ett ledarstödsprogram med ett genomgående genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Strävan efter acceptans - Bloggars inverkan på unga flickors identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Johansson; [2013]
  Nyckelord :flickor; accepterat; osäkerhet; strävan; blogg; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: I dagens moderna samhälle tillbringas allt mer tid till att vara verksam inom sociala medier. Bloggar som dagligen besöks av unga flickor är ett sätt att se hur andra har det vilket influerar dem till att vilja leva ett problemfritt liv och därför är det intressant att titta närmare på om det påverkar deras identitetsskapande. LÄS MER

 4. 4. Golfklubben som arbetsplats : C-uppsats i sociologi om Golfklubben som arbetsplats ur de anställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Per Söderström; [2011]
  Nyckelord :Anställda; ledning; organisationskultur; golfklubben; arbetsplats;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna studie har som huvudsyfte att försöka förstå golfklubben som arbetsplats ur de anställdas perspektiv. Jag har arbetat hermeneutiskt med avsikten att förstå de anställdas upplevelse av sitt arbete och sin arbetsplats. Uppsatsen bygger på intervjuer av sex anställda på sex golfklubbar i Mellansverige. LÄS MER

 5. 5. Det är vi som är Piratpartiet : - ett system för kollektiv handling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jan-Olof Ruuska; [2010]
  Nyckelord :piratpartiet; melucci; informationsåldern; sociala rörelser; kollektivt handlande; kollektiv identitet; system för handling;

  Sammanfattning : Titel: Det är vi som är Piratpartiet – ett system för kollektiv handlingFörfattare: Jan-Olof RuuskaHandledare: Eva SchmitzExaminator: Lars-Olof HildingUtbildningssäte: Högskolan i HalmstadSektion: Hälsa och SamhälleKurs: Sociologi C, 61-90 hpDelkurs: C-uppsats, 15 hpÅr: 2010Syfte: Att beskriva och förstå Piratpartiet utifrån Alberto Meluccis teorier om kollektivt handlande.Teori: Alberto Meluccis teori om kollektivt handlandeMetod: Kvalitativ metod, teorinära förhållningssätt, fallstudiedesignResultat: Piratpartiet beskrivs och förstås i uppsatsen utifrån Meluccis teorier om kollektivt handlande. LÄS MER