Sökning: "C-uppsats Göteborgs universitet Institutionen för socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden C-uppsats Göteborgs universitet Institutionen för socialt arbete.

 1. 1. Estetiska uttryck i undervisning inom sfi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hagström; [2016-07-07]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; svenska som andraspråk; litteracitet; autentisk språkutveckling; empowerment; risktagande;

  Sammanfattning : C-uppsats: SSA136 15 hpÄmne: Estetiska uttryck inom sfiVt 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 2. 2. ”Samverka med funktion eller person” en kvalitativ studie om föräldrars upplevelse av Västbussamverkan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lucas Andersson; [2015-01-27]
  Nyckelord :Samverkan; Västbus; föräldrar; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna c-uppsats var att undersöka hur föräldrar upplevt samverkanenligt Västbus riktlinjer. Västbus (2012) är en sammansättning av riktlinjer för hurbarn och unga med psykisk, pskykiatrisk och social problematik ska bemötas inomVästra Götalandsregionen. LÄS MER

 3. 3. De omhändertagna barnen - En fallstudie om barns upplevelser av att bli omhändertagna och familjehemsplacerade

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tomas Lindström; Akram Sharifi; [2013-01-25]
  Nyckelord :Anknytning; separation; omhändertagande; familjehemsplacering;

  Sammanfattning : Vi har valt att studera omhändertagandet och familjehemsplaceringen, vi vill även ta reda på om placeringen har betydelse i barnens liv. Under 2011 omhändertogs 6300 barn för vård enligt LVU, av dem var 1200 barn nytillkomna. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterare, klienter och relationen dem emellan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Naser Bayazidi; [2013-01-15]
  Nyckelord :Socialsekreterare; klient; makt bemötande; relation och handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med min c-uppsats var att undersöka klienters attityder och förväntningar i bemötandet till socialtjänsten. Jag ville även undersöka varför en del klienter blir självförsörjande medan andra inte blir det och vilka faktorer som kan påverka klienten till självförsörjandet, utifrån socialsekreterarnas perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Bara jag - En kvalitativ studie om vuxna endabarns upplevelser av att leva utan syskon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anneli Lindström; Marina Bergström; Minna Pelli; [2012-02-22]
  Nyckelord :Vuxna endabarn; Föreställningar; Roll; Relation; Socialt nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats har varit att undersöka hur vuxna endabarn upplever sin situationav att leva som endabarnet. Vi har undersökt hur de upplevt sin roll i familjen samt hurrelationen till föräldrarna och det sociala nätverket har varit och är för närvarande. LÄS MER