Sökning: "C-uppsats LiU"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden C-uppsats LiU.

 1. 1. Låt inte maten tysta mun : En intervjustudie kring bemötande, brister och förbättringsmöjligheter mellan restaurangverksamheter och tillsynsmyndigheter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Johan Hoffstedt; Rebecca Miss; [2018]
  Nyckelord :Food controls; Food inspector; Restaurant; Relationship; Dissemination of information; tillsyn; livsmedelsinspektör; restaurang; relation; informationsspridning;

  Sammanfattning : Food controls of restaurants are an important part of the work on environment and health at the environmental offices in Norrköping and Linköping municipality in Sweden. This is a study written by Johan Hoffstedt and Rebecca Miss at Linköping University. LÄS MER

 2. 2. Mesopotamiens gudomligförklarade kungar : En undersökning av teologiska perspektiv på två gudomligförklarade kungar i det forntida Mesopotamien

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Christoffer Andersson; [2015]
  Nyckelord :gudomligförklaring; kungamakt;

  Sammanfattning : Ämnet för denna undersökning är de teologiska perspektiven runt två gudomligförklarade kungar i det forntida Mesopotamien, nämligen den gammalakkadiske kungen Naram-Sin (ca. 2254-2218 f.kr.) och den nysumeriske kungen Shulgi (ca. LÄS MER

 3. 3. Unga homosexuella mäns maskulinitet och avkriminalisering : En problematisering av unga homosexuella mäns maskulinitet åren 1933-1944 genom kvalitativ textanalys av statliga dokument

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kulturFilosofiska fakulteten

  Författare :Lukas Ljungcrantz; [2014]
  Nyckelord :maskulinitet; homosexualitet; 1933-1944; lundstedt; Ljungcrantz; män; avkriminalisering; ungdom; ung; barn; kvalitativ; textanalys; historia; c-uppsats; kandidat;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att undersöka och jämföra hur staten har betraktat den manliga homosexualiteten i relation till den rådande maskulina hegemonin under tidsperioden 1933-1944. Det kommer ske genom att framhäva de homosexuella männens karaktärstecken, d.v.s. LÄS MER

 4. 4. Festival - mer än bara musik : En studie kring vad ideella festivaler får för betydelse i dess kommuner och hur bilden av festivaler har utvecklats i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Arnér; Joakim Karlsson; [2014]
  Nyckelord :festival; hultsfred; kandidat; rejmyre; Uppsats;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har vi undersökt hur ideella arrangemang av svenska festivaler går till. Vi har valt ut Hultsfredsfestivalen i Hultsfredskommun och Skogsröjet i Finspångskommun för att kunna analysera debatten kring festivaler i det lokala och nationella medianätverken samt även hur samarbetet mellan kommun och festival har utvecklats. LÄS MER

 5. 5. En framtid i Norrköping? : En kvantitativ undersökning av norrköpingsstudenters relation till staden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lina Forsberg; Amanda Sundberg; [2012]
  Nyckelord :Norrköpingsstudenter; mobilitet; immobilitet; insider-advantageteori; livscykelteori; förankring; samverkan;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats undersöker norrköpingsstudenters förankring i staden samt vilka faktorerstudenter finner viktiga vid valet av framtida bostadsort. Uppsatsen undersöker även detarbete och de insatser som bedrivs med och gentemot norrköpingsstudenter. LÄS MER