Sökning: "C-uppsats biologi"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden C-uppsats biologi.

 1. 1. Examensarbetet om examensarbeten. En kvantitativ undersökning av hur många som blir klara i tid med sina kandidatuppsatser.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Emilia Johansson; [2015-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ska du börja skriva uppsats? Har du kanske redan börjat? Eller började du förra året och borde varit klar för längesen?Om du blir klar med kandidatuppsatsen i tid beror delvis på vilken utbildning du läser. Det visar en undersökning av studieresultat för 1 726 studenter på Göteborgs Universitet. LÄS MER

 2. 2. Våld i film : En evolutionärbiologisk förklaring till vår fascination

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Felsing; [2012]
  Nyckelord :violence; film; films; cinema; film violence; Hollywood; evolution; evolutionary biology; biology; Torben Grodal; Grodal; Social constructivism; audio visual perception; brain science; mirror neurons; mirror neuron; biocultural; våld; film; filmer; filmvåld; Hollywood; evolution; evolutionärbiologi; biologi; Torben Grodal; Grodal; socialkonstruktivism; audiovisuell perception; hjärnforskning; spegelneuroner; spegelneuron; biokulturell; forskningsöversikt; c-uppsats;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen undersöker varför våld i film är så utbrett och populärt. Jag använder mig av ett evolutionärbiologiskt perspektiv, som tidigare inte använts vid filmforskning i så stor utsträckning. Istället har filmforskning och andra studier på människans beteende oftast utgått ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Elevers attityder till naturvetenskaplig undervisning : en intervjustudi med elever i år 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Lagerqvist; Linn Eriksson; [2010]
  Nyckelord :naturvetenskap; undervisning; attityder; påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : Varför minskar barn och ungdomars lust och intresse att lära naturvetenskap i skolan med stigande ålder och varför väljer fler och fler ungdomar att inte fortbilda sig inom det naturvetenskapliga området? Detta är en problematik vi ställdes inför under vår lärarutbildning. Vilka attityder har ungdomar till den naturvetenskapliga undervisningen i skolan och på vilka sätt kan dessa attityder förbättras? Syftet med föreliggande C-uppsats har varit att undersöka och problematisera vilka attityder elever har till den naturvetenskapliga undervisningen i biologi och kemi, samt att undersöka vilka faktorer i skolan eleverna själva anser påverkar dessa attityder. LÄS MER

 4. 4. Från snopp till kropp : En c-uppsats utformad inom sex och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Sofia Siira; Sanela Coralic; Madeleine Eldelöv; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Detta är endast en del av ett stort arbete, på grund av omständigheterna (till exempel möjligheten att publicera en power point) har vi varit tvungna att begränsa vår publikation till lärarhandledningen. Det finns också en elevutgåva, power point-presentation samt ett prov som inte publiceras. LÄS MER

 5. 5. ”Dom är ju olika” : En intervjustudie om lärares uppfattningar om könskillnader i skolprestationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Veronica Brink; Malin Stengård; [2007]
  Nyckelord :Kön; Genus; Skolframgång; Maskulinitet; Klass; Etnicitet;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats behandlar lärares uppfattningar om fenomenet att flickor och pojkar presterar olika bra i skolan och framförallt i svenskämnet. Vår bakgrund är den forskning som visar att pojkar, framför allt på senare år, halkar efter flickor betygsmässigt. LÄS MER