Sökning: "C-uppsats depression"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden C-uppsats depression.

 1. 1. Konvergensen av externredovisningens och ekonomistyrningens tidsperioder – med fokus på budget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jessica Gustafsson; Gustav Sandkvist; [2014]
  Nyckelord :Financial accounting; external accounting; management accounting; budgeting; convergence; time period; Externredovisning; extern rapportering; ekonomistyrning; budgetering; konvergens; tidsperiod;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Konvergensen av externredovisningens och ekonomistyrningens tidsperioder – med fokus på budget. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Jessica Gustafsson och Gustav Sandkvist. Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist. LÄS MER

 2. 2. Den virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Linda Bengtsson; Carina Nilsson; [2006]
  Nyckelord :barnpornografi; pedofil; barn och ungdomar; Internet; identitet; utsatthet;

  Sammanfattning : Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för Management Arbetets art: C-uppsats 10p Sociologi 41-60p Titel: Den virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet Författare: Linda Bengtsson och Carina Nilsson Handledare: Kerstin Arnesson Abstract Uppsatsen behandlar barn och ungdomars utsatthet på Internet. På många plan fungerar Internet som ett verktyg och hjälpmedel, som dessutom skapar möjligheter till bland annat informationssökande och kontaktskapande. LÄS MER