Sökning: "C-uppsats empowerment"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden C-uppsats empowerment.

 1. 1. Estetiska uttryck i undervisning inom sfi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hagström; [2016-07-07]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; svenska som andraspråk; litteracitet; autentisk språkutveckling; empowerment; risktagande;

  Sammanfattning : C-uppsats: SSA136 15 hpÄmne: Estetiska uttryck inom sfiVt 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 2. 2. Företagskulturens roll inom banksektorn : Samspelet mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Elmersjö; Daniel Larsson; [2015]
  Nyckelord :Corporate culture; empowerment; job satisfaction; participation; decision making; Företagskultur; arbetstillfredsställelse; beslutsfattande; decentralisering; delaktighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Företagskulturens roll inom banksektorn – Samspelet mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse.   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.   Författare: Daniel Larsson och Daniel Elmersjö.   Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling. LÄS MER

 3. 3. Barn och Ungdomar med intellektuella funktionsnedsnedsättningars upplevelse av delaktighet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ingrid Bergh; [2015]
  Nyckelord :Empowerment; LSS; Pict-O-Stat; Quantitative method; Qualitative method;

  Sammanfattning : Vikten av barns och ungdomars delaktighet är centralt i samhällsinsatser och forskning, samtidigt som avsaknad av mätmetoder av upplevelsen lyfts fram. Syftet med denna c-uppsats har varit att genomföra en undersökning av intellektuellt funktionsnedsatta barns och ungdomars upplevelser av social delaktighet utifrån deras perspektiv, dvs. LÄS MER

 4. 4. Jag bor tillsammans med den jag vårdar : En kvalitativ sociologisk studie om stöd till anhörigstödjare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Vilbertsson; Annelie Blirup; [2012]
  Nyckelord :Relatives prop; Individualization; Empowerment; Gemeinschaft; Gesellschaft; Anhörigstödjare; Individualisering; Empowerment; Gemeinschaft; Gesellschaft;

  Sammanfattning : Denna sociologiska C-uppsats handlar om stöd till anhörigstödjare. Den har ett hermeneutiskt förhållningsätt och data har samlats in genom kvalitativ metod. Fokus har riktats till Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamos kommuner (GGVV regionen). LÄS MER

 5. 5. Utförsäkrade : Och de nya reglerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i HalmstadSektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i HalmstadSektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Blerta Mehmeti; Fatmire Jashari; [2010]
  Nyckelord :Utförsäkrad; makt; emotioner; arbetsfördelning välfärdsstat;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur människor upplever de nya lagarna angående utförsäkring. Där vi vill undersöka hur försäkringskassan, arbetsförmedlingen och de utförsäkrade beskriver situationen. Metoden som vi har valt att utföra vår C-uppsats på, är kvalitativundersökning. LÄS MER