Sökning: "C-uppsats enkätundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden C-uppsats enkätundersökning.

 1. 1. Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeliene Hedin; Selicia Strindlund; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Social media marketing; Credibility; Brand attitude; Brand awareness; Purchase intention; Opinion leadership; Influencer marketing; Social media marketing; Trovärdighet; Varumärkesattityd; Varumärkeskännedom; Köpintention; Opinionsledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention utifrån trovärdighetsfaktorer, opinionsledarskap, follower/followee-ratio och sympati Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Madeliene Hedin & Selicia Strindlund Handledare: Jonas Kågström & Martin Ahlenius Examinator: Lars-Johan Åge Datum: 2022 - Maj Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur influencers trovärdighet påverkar konsumenters köpintention. Mer specifikt undersöks huruvida konsumenters attityd mot influencers påverkas utifrån follower/followee ratio, trovärdighetsfaktorer (trovärdighet, expertis och attraktivitet), opinionsledarskap samt sympati. LÄS MER

 2. 2. Jakten på framgång : - Fastighetsmäklares definition av framgång i sitt yrke och vilka faktorer som motiverar dom att nå framgång.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :William Dam; Varo Dalawy; [2022]
  Nyckelord :Realtors; success; motivational factors; definition; Fastighetsmäklare; framgång; motivationsfaktorer; definition;

  Sammanfattning : Titel: Jakten på framgång - Fastighetsmäklares definition av framgång i sitt yrke och vilka faktorer som motiverar dem att nå framgång. Nivå: C-uppsats i ämnet fastighetsvetenskap Författare: William Dam, Varo Dalawy Handledare: Bengt Kjellgren Syfte: Syftet med denna studie är att kunna förklara definitionen av framgång inom fastighetsmäklarbranschen. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar öletikettens färg och visuella design konsumentens köpbeteende?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Anna Krönlein; Tova Persson; [2021]
  Nyckelord :etiketter; visuell design; färg; etikettens visuella design; etikettens färg påverkan; öletiketter;

  Sammanfattning : Titel Hur påverkar öletikettens färg och visuella design konsumentens köpbeteende? Nivå C- uppsats, 15 hp Författare Anna Krönlein och Tova Persson  Handledare Svante Andersson Examinator Klaus Solberg Söilen  Termin VT 2021 Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå varför konsumenter attraheras till olika färger på den visuella designen på en etikett vid köp av öl. Vi vill skapa en förståelse vilka färger som attraherar olika kön, samt unga och äldre konsumenter, det vill säga mer eller mindre benägna att köpa ölet beroende på etikettens färg på den visuella design. LÄS MER

 4. 4. Hur kan content marketing bidra till hållbar konsumtion? : En kvantitativ studie om konsumtion av vegetariska produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Lindgren; Rasmus Ramström; [2020]
  Nyckelord :content marketing; hållbar konsumtion; vegetariskt;

  Sammanfattning : Titel: Hur kan content marketing bidra till hållbar konsumtion?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Marcus Lindgren och Rasmus Ramström   Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi   Datum: 2020 - Juni   Syfte: Syftet är att utifrån konsumentens perspektiv undersöka vilken utformning av content marketing som leder till hållbar konsumtion.    Metod: Metoden som används i detta arbete är en kvantitativ studie genomförd med en webbaserad enkätundersökning som spreds via sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Hur kan content marketing bidra till hållbar konsumtion? : En kvantitativ studie om konsumtion av vegetariska produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Marcus Lindgren; Rasmus Ramström; [2020]
  Nyckelord :Content marketing; hållbar konsumtion; vegetariskt;

  Sammanfattning : Titel: Hur kan content marketing bidra till hållbar konsumtion?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Marcus Lindgren och Rasmus Ramström   Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi   Datum: 2020 - Juni   Syfte: Syftet är att utifrån konsumentens perspektiv undersöka vilken utformning av content marketing som leder till hållbar konsumtion.    Metod: Metoden som används i detta arbete är en kvantitativ studie genomförd med en webbaserad enkätundersökning som spreds via sociala medier. LÄS MER