Sökning: "C-uppsats exempel"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden C-uppsats exempel.

 1. 1. Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hilda Gerdmar; Anna Ackzell; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Föräldraskapsideal; Handböcker; Individualisering; Intersektionalitet; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Väljer du rätt café för dig? : En studie om konsumentbeteende vid val av caféer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Lindberg; Elina Lundström; [2019]
  Nyckelord :Evolutionära behov; fundamentala motiv; konsumentbeteenden; irrationellt konsumentbeteende; praxeoloxi; nudging; livsstadier.;

  Sammanfattning : Titel: Väljer du rätt café för dig? - En studie om konsumentbeteende vid val av caféer Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Caroline Lindberg och Elina Lundström Handledare: Jonas Kågström Datum: Mars - 2019 Syfte: Analysera evolutionär påverkan på konsumentbeteende Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med utgångspunkt i ett deduktivt förhållningssätt. Genom en webbaserad enkätundersökning som tilldelades 181 stycken respondenter i åldrarna 15– 90. LÄS MER

 3. 3. Svenska konsumenters syn på sötnings-relaterad Front-of-package labeling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Ekstrand; Jasmine Wiberg; [2019]
  Nyckelord :FOP; WTP; Labeling; Purchasing behavior; Health claim; Nutrition claim;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En studie om hur Front-of-packaging påverkar konsumenters attityder. Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi. Författare: Alexandra Ekstrand och Jasmine Wiberg. Handledare: Jonas Kågström och Benny Berggren. LÄS MER

 4. 4. Viljan att påverka : En studie över opinionsbildande och ideologisk positionering kring sekelskiftet 1900

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Niklas Gunnarsson Nording; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Niklas Gunnarsson Nording, Viljan att påverka: En studie över opinionsbildande och ideologisk positionering kring sekelskiftet 1900, Uppsala universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, vårterminen-2019. Undersökningen går in på samspelet mellan tidningsaktörer och studentföreningar med ambitionen att synliggöra underliggande strukturer som var av betydelse för att bilda opinion. LÄS MER

 5. 5. Röster från individualiserade kollektiv : Intervjustudie med fackligt förtroendevalda inom fackförbunden IF metall och Unionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pär Lindberg; David Aronsson; [2018]
  Nyckelord :Flexibilitet; Facklig verksamhet; Fackligt förtroendevalda; Globalisering; Individualisering;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en intervjustudie med fackligt förtroendevalda, fem från IF-metall och sex från Unionen. Syftet med studien är att lyfta de förtroendevaldas röster kring vad de anser vara samtidens utmaningar för fackliga organisationer.Vid analys av intervjuerna framkom tre övergripande teman: 1. LÄS MER