Sökning: "C-uppsats normer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden C-uppsats normer.

 1. 1. Etiskt ledarskap i säljande organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Moa Bohman; Evelina Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Ethical leadership; ethical behavior; ethical climate; selling organizations; Etiskt ledarskap; etiskt beteende; etiskt klimat; säljorganisationer;

  Sammanfattning : Titel: Etiskt ledarskap i säljande organisationerNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.Författare: Moa Bohman och Evelina Nilsson.Handledare: Pär Vilhelmson, Kristina Mickelsson och Maria Fregidou-Malama.Datum: Augusti 2015. LÄS MER

 2. 2. Unga homosexuella mäns maskulinitet och avkriminalisering : En problematisering av unga homosexuella mäns maskulinitet åren 1933-1944 genom kvalitativ textanalys av statliga dokument

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kulturFilosofiska fakulteten

  Författare :Lukas Ljungcrantz; [2014]
  Nyckelord :maskulinitet; homosexualitet; 1933-1944; lundstedt; Ljungcrantz; män; avkriminalisering; ungdom; ung; barn; kvalitativ; textanalys; historia; c-uppsats; kandidat;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att undersöka och jämföra hur staten har betraktat den manliga homosexualiteten i relation till den rådande maskulina hegemonin under tidsperioden 1933-1944. Det kommer ske genom att framhäva de homosexuella männens karaktärstecken, d.v.s. LÄS MER

 3. 3. ”De e ju lite sunt förnuft å så...” : Om lärares perspektiv på fostran

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Maria Olsson; [2014]
  Nyckelord :Content analysis; curriculum theory; elementary school; fostran; interview; teacher; Fostran; grundskolan; innehållsanalys; intervju; lärare; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att se hur lärare i årskurs 1, 3 och 6 i olika socioekonomiska områden resonerar kring fostran i skolan. Studien grundar sig i en fundering som framkom i och med min C-uppsats: hur ser lärare på begreppet fostran? I den svenska läroplanen talas det om en fostran som inte är definierad och då det är lärarna som senare ska implementera sin tolkning av begreppet i sin verksamhet, är det intressant att se hur lärare resonerar kring begreppet. LÄS MER

 4. 4. Maskuliniteter och jämställdhetsarbete - En genusvetenskaplig granskning av metodmaterialet allan för samtalsgrupper inom Rädda Barnen och Rädda Barnens Ungdomsförbund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Hanna Eklund; [2013-02-27]
  Nyckelord :maskulinitetsforskning; maskuliniteter; intersektionalitet; homosocialitet; killar; killgrupp; samtalsgrupp; jämställdhet; textanalys; idé- och ideologianalys;

  Sammanfattning : Rädda Barnen och Rädda Barnens Ungdomsförbund har ett projekt som heter allan. Det är ett jämställdhetsarbete med samtalsgruppsverksamhet för fjortonåriga killar. Uppsatsen granskar metodmaterialet för dessa samtalsgrupper ur ett genusvetenskapligt perspektiv med särskilt fokus på maskuliniteter, maktordningar och jämställdhet. LÄS MER

 5. 5. ”HEROIN KÄNNS ÄNDÅ LITE MISÄR” En fokusgruppsstudie om unga studenters attityder kring droger och missbruk utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Mikaelsson; Maria Åsman; [2012-02-12]
  Nyckelord :missbruk; droger; genus; studenter och attityder;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en kvalitativ studie om unga studenters attityder till droger och missbruk. Syftet är att belysa hur unga studenter resonerar kring olika frågor om droger och missbruk, samt se till hur genus påverkar ens attityder. LÄS MER