Sökning: "C-uppsats socialtjänsten"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden C-uppsats socialtjänsten.

 1. 1. Socialsekreterare, klienter och relationen dem emellan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Naser Bayazidi; [2013-01-15]
  Nyckelord :Socialsekreterare; klient; makt bemötande; relation och handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med min c-uppsats var att undersöka klienters attityder och förväntningar i bemötandet till socialtjänsten. Jag ville även undersöka varför en del klienter blir självförsörjande medan andra inte blir det och vilka faktorer som kan påverka klienten till självförsörjandet, utifrån socialsekreterarnas perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Anmälningsplikt -en studie om hur personal på föräldrakooperativa förskolor resonerar kring omsorgssvikt och anmälningsplikt.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Lilja; [2012-02-21]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; Omsorgssvikt; Föräldrakooperativa förskolor; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en kvalitativ studie om hur personal föräldrakooperativa förskolor resonerar kring anmälningsplikt och omsorgssvikt. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur personal på föräldrakooperativa förskolor i Göteborg resonerar kring den anmälningsplikt som ingår i deras arbete utifrån fyra teman gränser, kunskap, samverkan och påverkan. LÄS MER

 3. 3. Barn och ungdomars delaktighet i Barns Behov I Centrum (BBIC)-utredningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Therese Rosander; Jennifer Graham; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barns Behov I Centrum (BBIC) är ett dokumentationssystem som används inom barnavårdsutredningar för att utreda, planera och följa upp insatser. Denna C-uppsats är en kvalitativ studie där syftet är att undersöka hur barns delaktighet kan se ut enligt socialsekreterare i barnavårdsutredningar efter implementeringen av BBIC, inom socialtjänsten. LÄS MER

 4. 4. Etnisk diskriminering vid ungdomsbrottsmål

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maryam Fetrak; Maria Rebec; [2007-05-29]
  Nyckelord :Institutionell diskriminering; strukturell diskriminering; etnicitet; ungdomar; brottspåföljder;

  Sammanfattning : Förekomsten av etnisk diskriminering inom det svenska rättsväsendet har påvisats i flera tidigare studier och problematiken har även uppmärksammats i massmedia. Syftet med denna C-uppsats har varit att genom granskning av domar från Göteborgs Tingsrätt under 2005 undersöka huruvida etnisk diskriminering förekommer i ungdomsbrottsmål eller ej. LÄS MER

 5. 5. Dubbeldiagnos : Att arbeta med människor i ett mellanrum

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Jennie Norén; [2007]
  Nyckelord :dual diagnosis; caregivers; social categorisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats har varit att få en ökad förståelse i hur vårdgivare arbetar med människor i ett mellanrum mellan två kategorier samt att belysa den problematik som finns med att kategorisera människor som dubbeldiagnos. Dubbeldiagnos är en kategorisering som ibland skapar problem som gör att dessa klienter hamnar i ett mellanrum mellan kommunen och landstinget. LÄS MER