Sökning: "C-uppsats värdering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden C-uppsats värdering.

 1. 1. Efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering till verkligt värde : En studie om efterlevnaden av IFRS 13 bland börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fredrik Hallin Johansson; Sebastian Warren; [2017]
  Nyckelord :Key words: IFRS 13; compliance; disclosure; financial reports; fair value; investment property; IFRS 13; efterlevnad; upplysningskrav; finansiella rapporter; verkligt värde; förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering till verkligt värde - En studie om efterlevnaden av IFRS 13 bland börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien    Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Fredrik Hallin Johansson & Sebastian Warren   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2017 – juni   Syfte: Företag som brister i den finansiella rapporteringen lever inte upp till IFRS krav på transparens, kompabilitet och en enhetlig redovisning i Europa. Relevant information riskerar därmed att undanhållas från investerare, analytiker och övriga intressenter på kapitalmarknaden. LÄS MER

 2. 2. IFRS 13 : En dokumentstudie över implementeringens påverkan på delårsrapporter i fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johannes Fritzin; Pia Siewert Svensson; [2014]
  Nyckelord :IFRS 13; fair value; the real estate; investment properties; disclosure requirements; IFRS 13; verkligt värde; fastighetsbranschen; förvaltningsfastigheter; upplysningskrav;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: IFRS 13 - En dokumentstudie över implementeringens påverkan på delårsrapporter i fastighetsbranschenNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Johannes Fritzin och Pia Siewert SvenssonHandledare: Bengt BengtssonDatum: 2014-01-08Bakgrund: Det har länge diskuterats hur tillgångar ska värderas och redovisas och flera standarder har införts genom åren. I och med införandet av IAS 40 fick företagen möjlighet att värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. LÄS MER

 3. 3. Bolagsvärdering enligt valuebased management : - tillämpning på Skistar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Institutionen för Ekonomi och InformatikAkademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Johan Myhr; Anders Johansson; [2009]
  Nyckelord :Bolagsvärdering; valubased management;

  Sammanfattning : Level: Thesis in Business AdministrationDate: 20009-06-11Authors: Anders Johansson & Johan MyhrE-mail: [email protected][email protected]: Mona AnderssonTitle: Company valuation according to Value Based Management – application to SkiStarProblem: Different operators constantly supervise Companies listed at the stockmarket. LÄS MER

 4. 4. Krediter : En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Tigran Zacharjan; Hanna Ekdahl; Gabriel Oktay; [2009]
  Nyckelord :Credit bank loan requirement evaluation; kredit bank lånefordringar värdering konjunktur;

  Sammanfattning :           Titel: Datum: 16/1-2009 Ämne/kurs: Företagsekonomi, C-uppsats i redovisning, 15 p Författare: Hanna Ekdahl, Gabriel Oktay, Tigran Zacharjan Handledare: Ann Wetterlind Dörner Bakgrund och problem: När banker lånar ut pengar tar de av de medel som kunder satt in på banken. För att skydda kunder måste banken ha en viss kapitaltäckning. LÄS MER

 5. 5. Personalen, företagets främsta resurs? : En studie om humankapitalets betydelse vid förvärv av tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Sofia Kinaret; Catarina Åkesdotter; [2009]
  Nyckelord :Humankapital; tjänsteföretag; företagsvärdering; personal;

  Sammanfattning : Datum: 09-03-05Författare: Kinaret, SofiaÅkesdotter, CatarinaNivå/utbildning: C-uppsats (Civilekonomprogrammet inriktning redovisning)Handledare: Per NordströmTitel: Personalen, företagets främsta resurs? – En studie om humankapitalets betydelse vid förvärv av tjänsteföretagProblem: Vilken betydelse har humankapitalet vid förvärv av tjänsteföretag och hur värderas detta?Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för vilken betydelse humankapitalet har vid förvärv av tjänsteföretag. Vi vill förutom detta få ökad kunskap om hur värdering av kunskapsföretag sker och hur man värderar en immateriell resurs som humankapital vid ett förvärv. LÄS MER