Sökning: "C. Fuglesang"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden C. Fuglesang.

 1. 1. Odyssea – en reserapport från en konstnärlig odyssé

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mats Gustavii; [2018-12-17]
  Nyckelord :Music; Artistic studies; Sound; Sound design; 2001: A Space Odyssey; C. Fuglesang; J. Wingstedt; Narrative music; Space;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze and describe various sources of artistic inspiration and, inaddition, how other aspects have influenced a compositional process of which both the inclusion andexclusion of sound have been critical factors.The primary sources of inspiration are the sound designs of the science fiction movie genre; createdby humans for humans from the perspective as to how it actually sounds in space. LÄS MER

 2. 2. För Sverige i rymden : Fuglesang, föreställningar om rum och svenskhet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Anders Olsson; [2007]
  Nyckelord :Kulturgeografi; representationer; konstruktioner av rymden; neomilitarism; övervakning och makt; dramaturgi; föreställda gemenskaper; ;

  Sammanfattning : The senior essay examines the geographical imaginations, notions of Self and community that were mobilized in the media and by the government in conjunction with an event, namely, the space voyage of Christer Fuglesang – the first Swedish astronaut in space on December ___ 2006. The study is a critical investigation of media discourses, representations of space, and geographical imaginations that were triggered by the event. LÄS MER