Sökning: "C3C"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet C3C.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 3. 3. Lastkapacitet hos murar byggda med C3C blocksystem -översvämningslaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johan Blomberg; Alfred Sörgårn; [2021]
  Nyckelord :flood; c3c; capacity; concrete; concrete blocks; exceptional loads; eurocode; floating debris; water load; overturning; sliding; friction; översvämning; c3c; kapacitet; betong; betongblock; exceptionella laster; eurokod; drivgods; vattenlast; stjälpning; glidning; friktion;

  Sammanfattning : Floods are the natural disaster that causes the most deaths and economic damage in the world. Sweden has been relatively spared from casualties in connection with floods, but the material damage is significant. In the future, larger and more frequent floods are expected. LÄS MER

 4. 4. Lastkapacitet hos murar byggda med C3Cblocksystem® : Påkörningslaster och oavsiktlig stöt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Wilma Cederqvist; Cecilia Linhatte; [2021]
  Nyckelord :load capacity; concrete; collision loads; traffic barriers; unintentional impact; Eurocode 1; Eurocode 2; friction; lastkapacitet; betong; påkörningslast; trafikbarriär; oavsiktlig stöt; Eurokod 1; Eurokod 2; friktion;

  Sammanfattning : Världen har de senaste åren upplevt flera terrorattentat där fordon har använts som vapen för att orsaka skador i folkmassor. Fotgängare kan vara i en utsatt miljö på gångstråk och skydd i form av betonghinder kan användas för att stoppa oönskad trafik på gågator. LÄS MER

 5. 5. FE analysis of interlocking C3C solid concrete blocks without casting

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Emina Deumic; Damir Sadic; [2011]
  Nyckelord :Concrete blocks; Retaining wall; Temporary construction; Overturning; Finite Element Model; Betongblock; Stödmur; Tillfälliga konstruktioner; Vältning; Finita Element Modell;

  Sammanfattning : Solid concrete Lego blocks can be used as temporary retaining wall systems or as wall separators between different materials such as sand, salt, compost, etc. The advantage of concrete blocks is that you can create temporary constructions. It is easy to move or expand the constructions when no casting is required between the blocks. LÄS MER