Sökning: "CAD CAM"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden CAD CAM.

 1. 1. FrankZlicer : Direct slicing using arcs

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Johan Franzén; [2019]
  Nyckelord :FDM; Additive Manufacturing; 3D-printing; CAM; STEP; G-Code; Arc; Slicer;

  Sammanfattning : 3D printing a CAD modelnormally requires conversion into a polygon mesh, usually an STL-file, in orderto be able to load the model in the slicer. This conversion destroys roundsurfaces and replaces them with flat surfaces. Slicing a polygon mesh resultsin one or more polygons, consisting of a number of straight lines. LÄS MER

 2. 2. Foldable load carrier : Product development and prototyping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Leonard Balk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Keywords: Material management, load carrier, product development process, CAD, CAE, CAM In this master thesis a foldable load carrier was developed as part of improved material management at AQ Components in Västerås. One of their product lines involves service hatches for trains that are transported within the facility throughout the manufacturing process. LÄS MER

 3. 3. A Value Proposition for Cloud-Enabled Process Planning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sofia Tollander; [2019]
  Nyckelord :Design and Process Planning; Cloud-Enabled Engineering; CAD CAM Integration; Design och processplanering; CAD CAM integration;

  Sammanfattning : To stay competitive in today’s fast-paced market, manufacturing companies must shorten their time-to-market and decrease their costs by efficiently utilizing their resources. Here, improved software and better software integration throughout the product realization process is considered to be a key enabler. LÄS MER

 4. 4. Flexural strength of zirconia after grinding, using diamond burrs, silicon carbide burr and water-cooling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Markus Rosensvärd; David Danneker; [2019]
  Nyckelord :Zirconia; ytzp; grinding; zirconium; aging; Strength;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med föreliggande studie är att undersöka om slipning av zirkonia med silikatkarbid, diamant, vattenkylning, höghastighetsturbin och låghastighetshandstycke påverkar böjhållfastheten hos zirkonia. Material och metod Femtio provkroppar av yttriumoxidstabiliserad tetragonal zirkonia framställdes med CAD/CAM. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationen mellan tandläkare och tandtekniker ur tandteknikers synvinkel

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Lianna Kheiry; Homa Khazaei; [2019]
  Nyckelord :Tandtekniker; kommunikation; tandläkare.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kommunikationen mellan tandläkare och tandtekniker upplevs av tandtekniker. Material och metod: Totalt intervjuades tio personer (fyra kvinnor och sex män) från fem olika tandtekniska laboratorier i Malmö. LÄS MER