Sökning: "CAD CAM"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden CAD CAM.

 1. 1. FrankZlicer : Direct slicing using arcs

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Johan Franzén; [2019]
  Nyckelord :FDM; Additive Manufacturing; 3D-printing; CAM; STEP; G-Code; Arc; Slicer;

  Sammanfattning : 3D printing a CAD modelnormally requires conversion into a polygon mesh, usually an STL-file, in orderto be able to load the model in the slicer. This conversion destroys roundsurfaces and replaces them with flat surfaces. Slicing a polygon mesh resultsin one or more polygons, consisting of a number of straight lines. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse i brotthållfastheten av litiumdisilikat och zirkonia förstärkt litiumsilikat

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Sandra Stewén; [2018]
  Nyckelord :tandteknik;

  Sammanfattning : IPS e.max® CAD (Ivoclar Vivadent) är en glaskeram med 70 % litiumdisilikat-kristallkorn i en glasfas. Glaskeramen har funnits på marknaden under en längre tid och har en dokumenterad lyckandefrekvens. En ny typ av glaskeram har kommit ut på den dentala marknaden, zirkoniaförstärkt litiumsilikat(ZLS). LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av konstruktörens arbete i produktutvecklingsprocessen med hjälp av 3D-modeller och detaljritningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Cecilia Frydén; Nadia Omri; [2017]
  Nyckelord :CAD; CAM; manufacturing; MBD; 3D-PDF; product development; process; CAD; CAM; tillverkning; MBD; 3D-PDF; produktutveckling; process;

  Sammanfattning : I kursen Examensarbete i integrerad produktutveckling har ett projekt utförts av designingenjörsstudenterna Cecilia Frydén och Nadia Omri våren 2017 på Högskolan i Skövde. Projektet genomfördes i samarbete med konsultföretaget ÅF Industry AB i Skövde och några av deras externa tillverkare. LÄS MER

 4. 4. Brotthållfasthet hos singelkronor för anteriort bruk av monolitisk högtranslucent Y-TZP, semimonolitisk translucent Y-TZP och monolitiskt litiumdisilikat

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Jenny Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Y-TZP; Monolithic; full ceramics; anterior; single crown;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande in-vitro-studie är att utvärdera brotthållfastheten av singelkronor utformade som en central överkäksincisiv framställda av monolitisk högtranslucent Y-TZP, buckalt porslinsskiktad underkonstruktion av translucent Y-TZP eller monolitisk litiumdisilikatbaserad glaskeram. Material och metod: Sexton monolitiska kronor av högtranslucent Y-TZP framställdes med CAD/CAM-teknik, Coprasmile®(HTW) och Prettau® Anterior®(HTZ). LÄS MER

 5. 5. The influence of seating load on internal and marginal fit of a fixed dental prosthesis

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Anna Fridell; Hanna Josefsson; [2015]
  Nyckelord :Marginal fit; Internal fit; Marginal adaptation; Internal adaptation; Fixed dental prosthesis; FDP; Seating load;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur olika axiala tryck och skjuvkrafter påverkade marginal och intern passform i en sexledsbro i titan i överkäkens frontregion. Material och metod: En litteratursökning gjordes för att insamla bakgrundsmaterial. LÄS MER