Sökning: "CAD utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden CAD utvärdering.

 1. 1. Utveckling av förvaringsutrymme för elektronik till ett solcellsdrivet elsystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Gabriella Jakobson; Anna Rydholm; [2020]
  Nyckelord :utveckling; förvaringsutrymme; solcellsdrivet elsystem; CAD; konceptgenerering; värmeöverföring; värmeeffekt;

  Sammanfattning : Solar Bora is a company located in Linköping. The company develops and sells solar home systems to countries in Africa, such as Kenya and Mali. The electronics within the system are today mounted in large server cabinets. Solar Bora has a long-term goal to develop and produce a cabinet locally for the electronics. LÄS MER

 2. 2. Analys av sprickutveckling på markytan i Kiirunavaara gruvområde samt utvärdering av fotogrammetri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oskar Schölund; [2020]
  Nyckelord :sprickutbredning; UAV; markdeformationer; hängväggen; sprickinventering; CloudCompare; qFacet;

  Sammanfattning : LKAB (Luossavaara-Kiirunavara Aktiebolag) bryter och förädlar järnmalm i Norrbotten. Under 2018 omsatte LKAB cirka 26 miljarder kronor. Koncernen äger två underjordsgruvor, en i Malmberget och en i Kiruna, samt tre dagbrottsgruvor i Svappavaara, varav en för tillfället är i drift. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of two CNN models, VGGNet-16 & VGGNet-19, for classification of Alzheimer’s disease in brain MRI scans

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tim Jonsson; Isabella Tapper; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Computer-aided-diagnosis (CAD) emerged in the early 1950s and since then CAD has facilitated the diagnosing of many medical conditions and diseases. In particular, CADfor Alzheimer’s disease (AD) has been immensely researched the last decade thanks to advanced neuroimaging techniques such as magnetic resonance imaging (MRI) and positron emission tomography (PET). LÄS MER

 4. 4. Lifting and Walking Assistance for a Person with Mobility Impairment.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Margit Arctaedius; [2020]
  Nyckelord :Product development; Walking aid; Lifting aid; Linkage lift; Manufacturing; Technical design.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det finns många olika utformningar av lyfthjälpmedel och hjälpmedel för att gå, så som patient lyftar och rullatorer, men det finns inte många lösningar som kan göra båda. Detta examensarbete är baserat på en person med fysisk funktionsnedsättning som har specifika behov för vilka det inte fanns någon anpassad lösning. LÄS MER

 5. 5. Myokardskintigrafi fynd vs koronarangiografi fynd vid kranskärlsjukdom detektering på Universitetssjukhuset Örebro.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Hanna Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :single-photon emission computed tomography SPECT; coronary angiography ICA; coronary artery diseases CAD.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kranskärlssjukdom (CAD) är en hjärtsjukdom som kan diagnostiseras med icke-invasiva metoder, såsom myocardial perfusion imaging med single-photon emission computed tomography (SPECT), och genom invasiva metoder, såsom invasiv koronarangiografi (ICA). ICA är den golden standardmetod för att diagnostisera CAD. LÄS MER