Sökning: "CAD"

Visar resultat 1 - 5 av 1257 uppsatser innehållade ordet CAD.

 1. 1. Trangia Maxi : Development of a Multiple Burner Portable Stove

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Liselott Hultros; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work was conducted at the request of Trangia, a Swedish company known for selling and manufacturing the classical camping stove “stormköket”. Beyond camping stoves Trangia also offer several accessories for cooking outdoors, for example safe fuel bottles and separate cookware. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER

 3. 3. Undervisning inom ämnet CAD på gymnasiets teknikprogram : En studie baserad på intervjuer genomförda med lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Esa Ervasti; Stephen Mathew; [2022]
  Nyckelord :CAD; technological teaching; technology; knowledge; commands; procedures; strategic knowledge; Chester; construction; design; pedagogy; technical programme; CAD; teknikundervisning; teknik; kunskaper; kommandon; procedurer; kunskap om strategier; Chester; konstruktion; design; pedagogik; gymnasiet; teknikprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vad elever ges möjlighet att lära sig samt genom vilka läraraktiviteter sker kunskapsutvecklingen inom CAD (Computer-Aided-Design). Studien är baserad på en kvalitativ analys av intervjuer som genomförts med sju olika lärare som alla undervisar på gymnasiets teknikprogram i årskurserna 1 och 2. LÄS MER

 4. 4. Design av brandbox till skogsmaskiner från Vimek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Wikström; [2022]
  Nyckelord :Skogsmaskin; brandbox;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om att ta fram ett konstruktionsunderlag för en brandbox till skogsmaskiner, som har en vattentank samt ett förvaringsutrymme för att kunna ta med sig det tillbehör man behöver vid första insats eller vid eftersläckningsarbete av skogsbränder. Projektet utfördes på uppdrag av Vimek som är ett företag i Vindeln som tillverkar skogsmaskiner och tillbehör till dessa. LÄS MER

 5. 5. Mechanical Design, Analysis, and Manufacturing of Wind Tunnel Model and Support Structure

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Luis Alfonso Penela Guerrero; [2022]
  Nyckelord :Aerospace; wind tunnel testing; lightweight structures; UAV; composite materials; Flyg; vindtunneltestning; Lättkonstruktioner; UAV; kompositmaterial;

  Sammanfattning : The use of wind tunnel models for aerodynamic research is nowadays indispensable to aviation progress in the last years as aircrafts have become more complex. Wind tunnel model design and manufacturing has adopted many different processes and materials such as the use of a five-axis CNC; making this process a relatively long and expensive one. LÄS MER