Sökning: "CAD"

Visar resultat 1 - 5 av 1072 uppsatser innehållade ordet CAD.

 1. 1. Effektivisering av ett materialflöde inför en kapacitetshöjning : En fallstudie genomförd på Scania Ferruform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Bergquist; Axel Haapalahti; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Automatisering; Lean Production; Lager;

  Sammanfattning : Teknologiska framsteg ökar trycket på organisationer att ständigt förbättra sig för att möta kundens förväntningar. Ur ett helhetsperspektiv är logistiken en central del för en organisations konkurrenskraftighet på marknaden genom skapandet av effektivare flöden. LÄS MER

 2. 2. Methodology for Real Time Simulations of Autonomous Utility Vehicles

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Johan Borgström; [2020]
  Nyckelord :Real Time Simulations; HiL simulations; Autonomous Utility Vehicles;

  Sammanfattning : This master thesis is a part of a research project where Luleå University of Technology (LTU) collaborates with University of Oulu, SINTEF Narvik and Oulu University of Applied Sciences. The goal with the research project is to develop a Nordic platform for development of autonomous, environmental friendly and energy efficient heavy vehicles in the forest, harbor and mining industry. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av slanganslutning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Nawar Rahim; Noor Al-badri; [2020]
  Nyckelord :Product development; hose connection; CAD; concept development; Produktutveckling; slanganslutning; CAD; konceptframtagning;

  Sammanfattning : Denna rapport presenterar ett examensarbete inom ämnet produktutveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet utfördes på uppdrag av företaget Weda AB som tillverkar rengöringslösningar under vatten där en befintlig slanganslutning mellan robot och slang skulle utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Conceptual design and construction of a UAV wing structure

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Selma Rahman; Anujan Ranganathan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents the design of the wing structure for a UAV called Skywalker X8. A model of the UAV was given and analyzed to design a wing box structure that is twice the size of the current model, with "greener" technology and lightweight materials. LÄS MER

 5. 5. Mounting of Inner Support Structure on the Swedish Warship Vasa : Product Development

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Camilla Granbom; [2020]
  Nyckelord :Product development; mounting;

  Sammanfattning : The master’s thesis is focused around the mounting of an inner support structure to the Swedish warship Vasa and was given by Camatec Industriteknik AB. The Swedish warship Vasa is one of the greatest national treasures of Sweden. The ship was built high and narrow, therefore a small gust of wind made her capsize during her maiden journey. LÄS MER