Sökning: "CADx"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet CADx.

 1. 1. Artificiell Intelligens inom medicinsk bilddiagnostik : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Rönnqvist; Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Deep Learning; Machine Learning; CADe; CADx; Artificiell Intelligens; AI; djupinlärning; maskininlärning; CADe; CADx;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras profession. LÄS MER

 2. 2. Training Set Size for Skin Cancer Classification Using Google’s Inception v3

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Patric Ridell; Henning Spett; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, computer aided diagnosis (CADx) is a common occurrence in hospitals. With image recognition, computers are able to detect signs of breast cancer and different kinds of lung diseases. LÄS MER