Sökning: "CAE"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet CAE.

 1. 1. Strukturella förbättringar av en markstabiliseringsmast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Skog; [2021]
  Nyckelord :ANSYS; FEA; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; ground stabilization; CAE; CAD; ANSYS; FEM; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; markstabilisering; CAE; CAD;

  Sammanfattning : This report has examined the possibilities of stiffening and strengthening a ground stabilization mast, in a way that a small production company can manufacture. The soil stabilization technique in question is Jet-Grouting also called injection drilling, which involves drilling to the desired depth and then letting high-pressure water jets mixed with filling mass to erode the surrounding soil mass and form pillars below the ground surface. LÄS MER

 2. 2. Design Development of a Hydrostat : Construction of a hydrostat used in an underwater SAI-unit

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Abbas Mohammadi; [2021]
  Nyckelord :Hydrostat; Saab Dynamics; Design; UNNDEX; Pressure;

  Sammanfattning : Working with and providing different military and industrial solutions, SBD’s (Saab Dynamic) work also involve underwater equipment and underwater weapon (UW) systems. Nowadays, there are a number of standards that should be followed to make weapon systems safe to use, transport and handle. LÄS MER

 3. 3. Variations in the CCR5-gene and its effect on CAE, in goat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Hanna Tiilikainen; [2021]
  Nyckelord :CCR5; caprine arthritis encephalitis; goat; SRLV; small ruminant lentiviruses;

  Sammanfattning : Caprine Arthritis Encephalitis (CAE) is a disease negatively affecting goats, around the world. A mutation on the CCR5-gene has showed an increase in viral load. CAE is a lentivirus that affects the monocytes/macrophages. It is a disease similar to HIV in humans and the animal can be a carrier for months to years before symptoms start to show. LÄS MER

 4. 4. Lentivirus hos små idisslare : en fallbeskrivning av lentivirus i en svensk getbesättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Hedlund Salenstedt; [2021]
  Nyckelord :get; lentivirus; kaprin artrit encefalit; maedi; visna; SRLV; CAE; MV; CAEV; VMV;

  Sammanfattning : Lentivirus är ett genus bestående av icke-onkogena virus i virusfamiljen Retroviridae, subfamilj Orthoretrovirinae, som karaktäriseras av lång inkubationstid, snabb mutationstakt och en omfattande motståndskraft mot värdens immunförsvar. Lentivirus som infekterar får och getter går under det gemensamma namnet small ruminant lentivirus (SRLV). LÄS MER

 5. 5. Role of damping in NVH CAE procedures

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Rahul Sharma; [2021]
  Nyckelord :NVH; CAE; Damping;

  Sammanfattning :   Automotive manufacturers currently face a challenge with expeditious enhancement of the vibro-acoustic properties of their vehicles. A major reason for this setback is the limited design information available during initial development stages added with limited knowledge of damping within complex structures. LÄS MER