Sökning: "CALFEM"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet CALFEM.

 1. 1. Development of visualization functions in CALFEM for Python

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Andreas Åmand; [2022]
  Nyckelord :CALFEM; Python; Finite Elements; Visualization; VTK; Vedo; ParaView; MATLAB; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Visualizing results is an important part of Finite Element (FE) modeling. Many tools exist for visualizing these results, they are often part of complete software packages for FE analysis. These packages often rely on the user being familiar with FE analysis, making them unsuitable for use in teaching the FE Method. LÄS MER

 2. 2. CALFEM Geometry Editor - Implementing an interactive geometry editor for CALFEM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Commercial finite element codes are designed with a wide variety of tools and options to suit the needs of many different applications. However, in a teaching setting this is not always desirable as the effort required to learn the software draws focus and time from the teaching of the theoretical concepts. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av förvaringslösning till byxväskor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Tom Alsrup; Alex Gherghetta; [2021]
  Nyckelord :FEM; Förvaringslösning; CALFEM; Materialval; konceptutveckling; brainstormning;

  Sammanfattning : Dagens hantverkare har fler verktyg och redskap till sitt förfogande än någonsin förr. För att utföra sitt arbete är hantverkare beroende av sina verktyg och materiel och måste därför alltid ha tillgång till dem. Byxväskor till hantverkare finns i olika slag som ett komplement till fickor på arbetskläder. LÄS MER

 4. 4. Design of Glulam Columns According to Eurocode 5 - Influence of Various Parameters and Methods of Analysis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Emil Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Glulam; Eurocode 5; Finite element method; First order theory; Second order theory; Structural analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : More and more structural analyses today are being conducted with computer-based tools in comparison to traditional methods using hand calculations. The development, according to the Norweigan scientist Kolbein Bell is shifting from using first order analyses with correction factors, to using second order analyses, with computer-based tools. LÄS MER

 5. 5. Development of Crane for Additive Manufacturing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Lazar Milovic; [2018]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Construction; Robotics; Machine Design; Heavy Industry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Increased popularity of additive manufacturing has pushed the method into new areas where it has not been used before, such as construction. Buildings are being 3D printed by various companies around the world, but the application of additive manufacturing in construction is still in its early stages. LÄS MER