Sökning: "CAPM kritik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden CAPM kritik.

 1. 1. Capital Asset Pricing Model : Skillnader i modellens tillämpbarhet mellan tre olika svenska branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Aleksandar Brstina; Rebecca Westberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sambandet mellan risk och avkastning har en central roll inom investeringsteori och är ett omfattande studerat område i den finansiella litteraturen. Capital Asset Pricing Model grundades under 1960-talet av William Sharpe och är än idag enav de mest använda modellerna för att förklara detta risk- och avkastningssamband. LÄS MER

 2. 2. Beta : En studie om sambandet mellan systematisk risk och avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Kenneth Norling; Catrine Sköldmark; [2012]
  Nyckelord :beta; systematisk risk; avkastning;

  Sammanfattning : Tester av CAPM och Beta av bland andra Eugene Fama och Kenneth French (1992) har visat att det inte existerar något samband mellan systematisk risk (beta) och avkastning för aktier på den amerikanska aktiemarknaden. Andra forskare hävdar att det kan finnas ett samband mellan beta och avkastning om den studerade tiden fokuserar på isolerade perioder med antingen positiva eller negativa marknader. LÄS MER

 3. 3. Opportunism vid nedskrivningsprövning av goodwill? : En kritisk studie av tidigare angivna förklaringar till avvikelser mellan en genom CAPM beräknad diskonteringsränta och den av företaget redovisade, vid nedskrivningsprövning av goodwill.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Carlborg; Ludvig Renman Claesson; [2012]
  Nyckelord :IFRS 3; IAS 36; goodwill; impairment testing; opportunism; earnings management; income smoothing; big bath; IAS 36; IFRS 3; goodwill; nedskrivningsprövning; opportunism; earnings management; income smoothing; big bath;

  Sammanfattning : År 2005 implementerades IFRS 3 och IAS 36 i Sverige. I och med detta genomför företag nedskrivningsprövningar av goodwill. Dessa kan inbegripa nuvärdesberäkningar av framtida kassaflöden. LÄS MER

 4. 4. Diskonteringsräntan vid nedskrivningsprövning av goodwill, Stockholmsbörsens svarta får? : En studie av svenska noterade företags diskonteringsräntor med hjälp av CAPM och trefaktormodellen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Björketun; Jakob Bohm Öhlund; Tim Lees; [2011]
  Nyckelord :Capital asset pricing model; CAPM; Diskonteringsränta; Goodwill; Opportunism; Nedskrivningsprövning; Trefaktormodellen.;

  Sammanfattning : År 2005 införde Europeiska unionen en förordning som innebär att alla svenska börsnoterade företag måste nedskrivningspröva sin goodwill istället för att som tidigare göra årliga avskrivningar. Detta utförs med hjälp av en diskonteringsränta och påverkar utfallet om nedskrivning ska göras eller inte. LÄS MER

 5. 5. Är aktivpassivitet och ren inaktivitet lönsamma sparformer inom PPM? : En komparativ studie om vilken sparform som är mest lönsam 

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Evelina Larsson; Goran Ilic; [2011]
  Nyckelord :Aktiv- passivitet; inaktivitet; riskmått; lönsamhet; värderingsmått; Sharpekvot; Treynorkvot; Jensens Alfa; CAPM;

  Sammanfattning : Nyckelord: Aktiv- passivitet, inaktivitet, riskmått, lönsamhet, värderingsmått, Sharpekvot, Treynorkvot, Jensens Alfa, CAPMSyfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket typ av sparande inom PPM- fonder som är mest lönsam under en arbetslivstid, aktivpassivitet eller ren inaktivitet.Metod: Uppsatsen utgår från en kvantitativ studie, som sträcker sig från 2001 till 2010. LÄS MER